راهبردی برای کنترل بهتر قند خون بیماران دیابتی نوع 2

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که کنترل قند خون در بیماران دیابتی نوع 2 که یک صبحانه پر کالری و یک شام کم کالری می خورند، بهتر از بیمارانی است که یک صبحانه کم کالری و یک شام پر کالری می خورند. محققین بر این اساس پیشنهاد کردند، تطابق الگوی زندگی با این روش می تواند اثر بسزایی در کنترل بهتر قند خون بیماران دیابتی نوع 2 داشته باشد. محققین به منظور ارزیابی اثر دو نوع رژیم یاد شده ( صبحانه پر کالری و شام کم کالری (A)– صبحانه کم کالری و شام پر کالری(B)) بر نوسانات قند خون پس از وعده غذایی،  18 آزمودنی ( 8 مرد و 10 زن) مبتلا به دیابت نوع 2 با سابقه ابتلای کمتر از 10 سال را انتخاب کردند. آزمودنی ها در دامنه سنی 30 تا 70 سال قرار داشتند و نمایه توده بدنی آن ها 35-22 کیلوگرم بر متر مربع بود. آزمودنی ها تحت درمان با متفورمین قرار داشتند. آزمودنی ها  به مدت یک هفته از رژیم های A و B پیروی کردند. رژیم های غذایی از لحاظ کالری مشابه بودند، و فقط تقسیم کالری در صبحانه و شام متفاوت بود. صبحانه در ساعت 8 ، نهار در ساعت 13 و شام در ساعت 19 خورده شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در مطالعه نشان داد که مقادیر گلوکز پس از وعده غذایی،  انسولین، پپتید C و هورمون پپتید شبه گلوکاگون در رژیم نوع A به میزان 20 درصد کاهش داشت. مقاله مرتبط با این مطالعه در Diabetologia منتشر شد.

منبع:


Daniela Jakubowicz, et al. High-energy breakfast with low-energy dinner decreases overall daily hyperglycaemia in type 2 diabetic patients: a randomised clinical trial. Diabetologia, 2015
 

نظرات بسته شده است.