دیابت و سلامت استخوان

رابطه بین دیابت و سلامت استخوان در مطالعات پیشین تأیید شده است. کارآزمایی های بالینی بر بررسی میزان شکستگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 متمرکز شدند. در حال حاضر، 30 میلیون آمریکایی به دیابت مبتلا هستند. ابتلا به این بیماری موجب بروز عوارضی مثل بیماری قلبی، نابینایی و نارسایی کلیوی می شود. در زمینه اثرات دیابت بر سلامت استخوان مطالعات کمی انجام شده است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله،دکتر Liyun Wang ؛ " مطالعات موجود در زمینه همبستگی بین سلامت استخوانی و دیابت در حال افزایش هستند." وی در ادامه افزود: " شکستگی های استخوانی مختل کننده زندگی هستند- درطول یکسال پس از ابتلا، به طور تقریبی در هر 6 نفر  در اثر شکستگی و عوراض مرتبط با آن، یک نفر فوت می کند. از آنجایی که فعالیت ورزشی موجب بهبود ویژگی های استخوانی و کاهش شکستگی در افراد سالم غیردیابتی می شود، محققین در این مطالعه فرضیه خود را بر روی بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 آزمایش کردند. استئوسایت یا سلول های استخوانی برای حفظ کیفیت و یکپارچگی مکانیکی استخوان مهم هستند. استئوسایت فرآیندهای سازگاری ناشی از فشارهای مکانیکی مثل فعالیت ورزشی را کنترل می کند. یافته های حاصل از این مطالعه حیوانی نشان داد که افزایش قند خون و هایپرگلایسمی موجب اختلال در تنظیم پاسخ های سازگاری به بار مکانیکی توسط استئوسایت ها می شود. به بیان دقیق تر، در این مطالعه نشان داده شد که در اثر فعالیت ورزشی تشکیل استخوان در موش های دیابتی که بیماری شان زیاد پیشرفت نکرده بود شبیه به موش های سالم بود، ولی افزایش زیاد قند خون مانع از کنترل مسیرهای سازگاری توسط استوسایت ها شد. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Bone منتشر شد.

منبع:


Ashutosh Parajuli, Chao Liu, Wen Li, Xiaoyu Gu, Xiaohan Lai, Shaopeng Pei, Christopher Price, Lidan You, X. Lucas Lu, Liyun Wang. Bone's responses to mechanical loading are impaired in type 1 diabetes.Bone, 2015
 

نظرات بسته شده است.