دیابت نوع 2: صبحانه پروتئینی افزایش قند خون را کنترل می کند

کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت به ویژه پس از صرف وعده غذایی بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر محققین دریافتند که افراد مبتلا به دیابت نوع 2 اگر در وعده صبحانه پروتئین بخورند بهتر می توانند افزایش قند خون را پس از وعده صبحانه و نهار – هردو- کنترل کنند. به بیان پروفسور Jill Kanaley نویسنده مسئول این مقاله؛ " بسیاری از مردم بر این باورند که افزایش قند پس از یک وعده غذایی به وعده غذایی دیگر ربطی ندارد، در حالی که این موضوع صحت ندارد." وی در ادامه افزود: " برای مثال ما می دانیم که آن چه می خوریم و زمانی که می خوریم اثر متفاوتی دارد، اگر افراد وعده صبحانه را حذف کنند قند خون پس از وعده نهار به مقدار زیادی افزایش می یابد. ما در مطالعه حاضر دریافتیم که افردای که صبحانه می خورند پاسخ های خوب قند خون را در نهار نیز تجربه می کنند." محققین در این مطالعه قند خون، انسولین و چندین هورمون معده که می تواند به تنظیم پاسخ انسولین پس از صبحانه و نهار کمک کنند را پایش کردند. آزمودنی ها پس از خوردن صبحانه پر پروتئین و یا پر کربوهیدرات و یک وعده نهار که مقادیر استاندارد پروتئین و کربوهیدرات داشت، ارزیابی شدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که مقادیر گلوکز خون پس از خوردن صبحانه پروتئینی بود. مقادیر انسولین پس از صرف غذا کمی بالاتر بود این نشان داد که بدن برای تنظیم مقادیر قندخون به درستی عمل می کند. یافته های حاصل از این مطالعه درJournal of Nutrition منتشر شد.
 
منبع:
 
J. A. Kanaley, et al.  A High-Protein Breakfast Induces Greater Insulin and Glucose-Dependent Insulinotropic Peptide Responses to a Subsequent Lunch Meal in Individuals with Type 2 Diabetes. Journal of Nutrition, 2014
 

نظرات بسته شده است.