دیابت بارداری و خطر بروز اوتیسم در فرزند

نتایج یک مطالعه که بر روی بیش از 320000  کودک انجام شد نشان داد که ابتلا به دیابت بارداری که در هفته 26 بارداری قابل تشخیص است می تواند موجب افزایش خطر ابتلا به سندرم اختلالات اوتیسم گردد. یافته های حاصل از این مطالعه بر این موضوع تأکید کرد که ابتلای مادر به دیابت نوع 2 پیش از بارداری ارتباط معناداری با بروز این سندرم در فرزندان نداشت. قرار گیری جنین در معرض مقادیر بالای قند عوارض جانبی زیادی را بر عملکرد و رشد یک اندام القاء می کند. مطالعات پیشین نشان دادند که خطرات طولانی مدت چاقی و اختلالات متابولیکی ناشی از آن در فرزندان زنانی که پیش از بارداری مبتلا به دیابت نوع 2 می باشند یا در دوران بارداری به دیابت مبتلا می شوند، بسیار برجسته است. با وجود این ، اثرات افزایش قند بر رشد و تمایز مغزی و افزایش خطر بروز بیماری های رفتاری در فرزندان کمتر مطالعه شده است. محققین در این مطالعه 322323 کودک را از سال 1995 تا 2009 را در زمینه ارتباط بین دیابت پیش از بارداری و هنگام بارداری و خطر بروز اختلالات اوتیسم در فرزندان بررسی کردند. از تعداد کل، 2 درصد به دیابت پیش از بارداری و 8/7 درصد به دیابت بارداری مبتلا بودند. 3388 کودک مبتلا به اوتیسم شناسایی شدند. پس از همگن سازی عوامل مختلف مثل سن مادر، نژاد و سطح درآمد نشان داده شد که بروز سندرم اوتیسم در فرزندان همبستگی مثبتی با ابتلا به دیابت بارداری در هفته 26 داشت. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله JAMA منتشر شد. 
 
منبع:
 
Anny H. Xiang, et al. Association of Maternal Diabetes With Autism in Offspring. JAMA, 2015
 

نظرات بسته شده است.