دیابت بارداری: سبک زندگی خود را مدیریت کنید

محققین در یک مطالعه نشان دادند که بروز دیابت بارداری را می توان از طریق اصلاح سبک زندگی مادران ( ورزش + رژیم غذایی) به بیش از نصف کاهش داد. دیابت بارداری یکی از معضلات رایج در دوران بارداری است که برای مادر و فرزند – هر دو – مشکل آفرین است. چندین تعدیل گر عوامل خطر قبل از بارداری در طی چند دهه اخیر شناسایی شده اند. این تعدیل کننده ها عبارتند از وزن سلامت، پیروی از یک رژیم غذایی متعادل، فعالیت بدنی منظم و عدم استعمال سیگار. یک تیم پژوهشی در ایالات متحده مطالعه ای را با هدف بررسی اثر عوامل کم خطر مرتبط با سبک زندگی که در بروز دیابت بارداری دخالت دارند، پرداختند. یافته های این محققین حاصل یک پایش گسترده از 14000 زن سالم در ایالات متحده بود، که در بین سال های 1989 تا 2001 بررسی شدند. داده های مرتبط با وزن، رژیم غذایی میزان فعالیت بدنی و استعمال سیگار جمع آوری شد.  دیابت بارداری در 823 زن باردار گزارش شد. قوی ترین شاخص در زمینه ابتلا به دیابت بارداری اضافه وزن و چاقی پیش از بارداری بود ( به عبارت دیگر داشتن نمایه توده بدنی بالاتر از 25). زنانی که نمایه ی توده بدنی آن ها بیش از 33 بود، 4 برابر بیش تر از  زنانی که نمایه ی توده بدنی طبیعی دارند، در معرض خطر ابتلا به دیابت بارداری قرار داشتند. احتمال ابتلا به دیابت بارداری در زنانی که سیگار نمی کشیدند، فعالیت بدنی منظم و وزن سلامت داشتند نیز 44 درصد کم تر از سایر زنان باردار بود. 
 
منبع:
S. J. Meltzer. Unhealthy lifestyles and gestational diabetes. BMJ, 2014
 

نظرات بسته شده است.