دیابتی ها، وجود پروتئین در ادرار را جدی بگیرند

نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است، حتی میزان اندک بالا بودن آلبومین در ادرار  با  حمله قلبی، سکته و نارسایی قلبی در افراد دیابتی مرتبط است. برطبق نتایج یک مطالعه جدید، هرمیزان قابل اندازه گیری پروتئین در ادرار-حتی در محدوده نرمال- می تواند خطر ابتلا به مشکلات قلبی را در بیماران دیابتی نوع 2 افزایش دهد.
گروهی از پژوهشگران ایتالیایی ارتباط بین سطح آلبومین ادراری و بیماری های قلبی را در بیش از 1200 بیمار دیابتی نوع 2 بررسی کردند. این افراد برای حدود 9 سال پیگیری می شدند. آنها دریافتند که هر مقدار قابل اندازه گیری آلبومین دفع شده در ادرار با خطرات قلبی قابل توجهی در ارتباط است. برخی از بیماران دیابتی به مشکلات کلیوی نیز دچار می شوند که به افزایش آلبومین در ادرار آنها منجر می شود و این وضعیت آلبومینوری نام دارد. این بیماران به طور قابل ملاحظه ای نسبت به بیماران دیابتی با وضعیت نرمال آلبومین ادراری، خطر بیشتری برای ابتلا به مشکلات قلبی دارند. البته حدود 90% از بیماران دیابتی سطوح آلبومین ادراری نرمالی دارند.
نکته جالب توجه در نتایج این مطالعه این بود که هیچ ارتباطی بین میزان دفع آلبومین و خطرات بیماری قلبی در گروه دریافت کننده داروهای فشار خون مهارکننده ACE دیده نشد. پژوهشگران این مطالعه ادعا کرده اند احتمالا مهارکننده های ACE در محافظت از بیماری های قلبی هم در بیماران دیابتی مبتلا به آلبومینوری و هم در دیابتی های دارای سطوح نرمال آلبومین نقش دارند.

منبع:

American Society of Nephrology, news release, Aug. 30, 2012

نظرات بسته شده است.