دو عامل خطر پیشگویی کننده ی سکته ها ی قلبی و مغزی

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که دو عامل پیشگویی کننده که به عنوان شاخصی در بیماری های قلبی و عروقی، می تواند برای شناسایی خطر بروز سکته های خاموش و همچنین آسیب ملایم مغزی بدون علامت در نظر گرفته شود، شناسایی شد. در این مطالعه مشخص شد که افزایش سطوح خونی تروپونین T و NT-proBNP می تواند با آسیب 3 تا 5/3برابری بافت مغز همراه باشد. به بیان کریستی بالانتاین یکی از نویسندگان این مقاله؛ مفهوم پیشگیری بسیار گسترده است. این خیلی خوب نیست که برای ارزیابی حمله ی قلبی تنها از یک سری آزمایشات ساده استفاده شود. ما نیاز داریم که خطر بروز حمله ی قلبی، سکته، نارسایی قلبی را ارزیابی کنیم و پیش از بروز این بیماری ها پیشگیری را شروع کنیم. صبر برای حل مشکلات موجب اتلاف وقت است. اولین قدم در این زمینه این است که بیماران در معرض خطر را شناسایی کرده و یک سری درمان های پیشگیرانه را بر آن ها اِعمال کنیم. بر اساس نتایج این مطالعه می توان توسط این دو شاخص بیماران در معرض ابتلا به بیماری های ملایم مغزی و همچنین سکته ی قلبی را شناسایی کرده و از پیشروی و بروز وضعیت بدتر در آن ها ممانعت به عمل آورد. بنابراین، توسط ارزیابی این دو شاخص پزشک می تواند به بیمار خود در حفظ سلامت مغزی کمک کند. در این مطالعه در حدود 1100 آزمودنی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که ارتباط مثبت و قوی بین افزایش میزان NTproBNP و آسیب مغزی موجود دارد. و آزمودنی ها با میزان بالای NTproBNP در مقایسه با آزمودنی های با میزان کمتر NTproBNP در حدود 5/3 برابر بیشتر در معرض بروز سکته قرار دارند. آزمودنی هایی که میزان تروپونین T بالاتری دارند نیز در حدود 3 برابر بیشتر در معرض خطر بروز سکته قرار دارند. منبع: R. T. Dadu,et al. Cardiovascular Biomarkers and Subclinical Brain Disease in the Atherosclerosis Risk in Communities Study. Stroke, 2013

نظرات بسته شده است.