دلیل وخامت سرطان پروستات در بیماران چاق

چاقی پیامدهای گوناگونی بر سلامتی دارد و با شروع سرطان بدخیم همبستگی دارد، باوجوداین سازوکارهای زیربنای این فرضیه کمتر شناخته شده است. درحال حاضر، پژوهشگران بیشتر بر این سازوکارها در بروز سرطان پروستات متمرکز شدند. بر این اساس مطالعه ای در این زمینه طرح ریزی شد. هدف اصلی پژوهشگران در این مطالعه ارزیابی اثر چربی اطراف غده پروستات بر پیشبرد سرطان در افراد چاق بود. این نوع سرطان یکی از شایعترین انواع سرطان در مردان است. تجمع چربی پیرامون غده پروستات موجب تسهیل رشد سلول های توموری بر سطح بیرونی پروستات می شود. همانطور که از نام این سرطان روشن است، در غده پروستات ایجاد می شود، و سلول های چربی اطراف آن با ترشح کموکاین های ویژه ای موجب پیشبرد رشد تومورهای سرطانی در غده پروستات می شوند. بنابراین چاقی می تواند اثرات مستقیمی بر رشد تومورهای سرطانی در این غده را داشته باشد. اطراف غده پروستات را بافت چربی ویژه ای احاطه کرده است. در هنگام ابتلا به سرطات پروستات، سلول های تومور در داخل این بافت چربی نفوذ می کنند: این یک مرحله اساسی و هم در گسترش این سرطان می باشد، در واقع در این هنگام است که پیام رشد این بیماری به صورت موضعی و توسط نزدیکترین بافت به غده ارسال می شود. این پدیده بیشتر در افراد چاق شایع است، به طور معمول در این دسته از افراد تعداد و اندازه سلول های چربی پیرامون غده پروستات بیشتر است. این سلول ها می توانند مولکول هایی با ویژگی های زیستی مثل کموکاین ها را ترشح کنند که قابلیت حمله به سلول های دیگر را دارد. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Nature Communications  منتشر شد.

منبع:


Victor Laurent, et al. Periprostatic adipose tissue acts as a driving force for the progression of prostate cancer in obesity. Nature Communications, January 2016
 

نظرات بسته شده است.