در نوجوانی ورزش کنید تا در میانسالی به سرطان مبتلا نشوید

یافته های حاصل از یک مطالعه در انجمن تحقیقات سرطان آمریکا نشان داد که انجام فعالیت ورزشی در سنین نوجوانی موجب پیشگیری از بروز سرطان و سایر بیماری های مزمن در میانسالی می شود. پس از تطابق عوامل اجتماعی –اقتصادی در بزرگسالی، محققین دریافتند؛ آن دسته از زنانی که در سنین نوجوانی 33/1 ساعت در هفته یا کمتر را به فعالیت ورزشی می پرداختند، خط مرگ ومیر ناشی از ابتلا به سرطان در آن ها به میزان 16درصد کاهش یافت. علاوه بر این خطر مرگ ومیر ناشی از سایر عوامل نیز در آن ها به میزان 15درصد کاهش یافت. شناخت اثرات طولانی مدت تعدیل عوامل مرتبط با سبک زندگی مثل فعالیت ورزشی در نوجوانی اهمیت زیادی دارد و می توانند اثرات معناداری را در پیشگیری از بروز بیماری های گوناگون در دوره های مختلف زندگی داشته باشند. این مطالعه به سرپرستی دکترSarah J. Nechuta انجام شد. وی و همکارانش داده های حاصل از  75000 زن در دامنه سنی 40 تا 70 سال را بررسی کردند. در این مطالعه و در شروع آن از آزمودنی ها خواسته شد تا پرسشنامه ای را در زمینه میزان فعالیت بدنی در سنین 13 تا 15 سال پر کنند. پس از آن در طول 9/12 سال پیگیری هر دو تا سه سال یکبار آزمودنی ها بررسی می شدند. در مجموع 5282 مرگ ومیر در طول این مدت رخ داد که 2375 مرگ ناشی از سرطان و 1620 مرگ ناشی از بیماری های قلبی و عروقی گزارش شد.  یافته ها نشان داد که پرداختن به فعالیت ورزشی در سنین نوجوانی اثر معناداری در کاهش میزان مرگ و میر ناشی از سرطان دارد.

منبع:


The above post is reprinted from materials provided by American Association for Cancer Research
 

نظرات بسته شده است.