داروهای دیابتی برای درمان بیماری کبد چرب

یک مطالعه در دانشگاه Birmingham بر روش های درمانی جدید بیماری کبد چرب غیر الکلی متمرکز شد. لازم به ذکر است که برای این بیماری هیچ روش درمان قطعی وجود ندارد. بیماری کبد چرب غیر الکلی توصیف وضعیتی است که به دلیل ساخت چربی در سلول های کبدی بروز می کند. این بیماری بیشتر در افراد دارای اضافه وزن و نیز چاق شایع است و یکی از بیماری های رایج در کشورهای در حال توسعه می باشد و به طور تقریبی 20درصد جمعیت ایالات آمریکا و 30-25درصد بریتانیا را درگیر کرده است. بیماری کبد چرب غیر الکلی از یک استئاتوز ساده ( تجمع چربی در سلول های کبدی بدون صدمه جدی) تا استئاتوزهپاتیت ( التهاب، صدمه و آسیب سلول های کبدی) گسترده است. این مطالعه برای اولین بار بر عملکرد داروی liraglutide بر درمان بیماری کبد چرب استئاتوهپاتیت غیرالکلی تمرکز کرد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که یک دارو مورد استفاده در درمان بیماری دیابت نوع 2 می تواند برای درمان بیماری کبد چرب استئاتوهپاتیت غیر الکلی در برخی از افراد مفید باشد. محققین این مطالعه عقیده دارند که یافته های این مطالعه دیدگاه جدید را در درمان بیماران مبتلا به کبد چرب ایجاد کرده است. محققین در این مطالعه 48 هفته درمان را با داروی liraglutideدر بیماران مبتلا به کبد چرب استئاتوهپاتیت انجام دادند. یافته های حاصل نشان داد که اثرات این دارو در مقایسه با گروه دارونما به طور معنی داری بیشتر بود. به بیان دقیق تر، افراد مبتلا در گروه دارویی کاهش وزن بیشتری را در مقایسه با گروه دارونما داشتند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله The Lancet منتشر شد.

منبع:


Matthew James Armstrong, et al.  Liraglutide safety and efficacy in patients with non-alcoholic steatohepatitis (LEAN): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled phase 2 study. The Lancet, 2015
 

نظرات بسته شده است.