داروهای استئوپروز می توانند به شکستگی ران منجر شوند

داروهای استئوپروز موجب کاهش خطر شستگی های استخوانی در میلیون ها نفر می شوند، با وجود این با شستگی غیرمعمول استخوان ران همبستگی دارند. این یافته های حاصل مطالعات در مرکز بهداشت دانشگاهLoyola  است. به بیان نویسندگان این مطالعه؛ " تلاش های پزشکی درجهت کنترل استئوپروز به ایجاد الگوی شکستگی " غیرمعمولی" منجر شد که باید به خوبی کنترل و مدیریت شود." داروهای پوکی استخوان یا استئوپروز مثل بیس فسفونات ها موجب افزایش تراکم مواد معدنی استخوانی می شوند. مدارک نشان می دهند که این داروها (بیس فسفونات ها ) موجب کاهش بیش از 50 درصد شکستگی های مهره ای و 40 درصدی شکستگی سایر مناطق در بدن می شوند. باوجود این،  بیس فسفونات ها موجب افزایش شکستگی غیرمعمولی در استخوان ران می شوند. این شکستگی ها نوعاً بدون تروما یا ضربه ایجاد می شوند و با درد همراه هستند. بروز این قبیل شکستگی ها به طور معمول پس از سه سال مصرف مزمن داروهای بیس فسفونات ها مشاهده می شود. درمان شکستگی های غیرمعمول ران باید با قطع این قبیل داروها همراه باشد. مکمل یاری کلسیم و ویتامین D باید به حداکثر برسد. درمورد مقدار رایج توصیه شده ویتامین D و کلسیم ابهاماتی وجود دارد و ممکن است بسیار کمتر از دامنه تحت تأثیر باشد. پژوهشگران در این مطالعه پیشنهاد کردند که متخصصین باید در مورد این نوع بافت و نیز این نوع شکستگی هشیار باشند و در صورت درمان با داروهای بیس فسفونات ها حتماً استخوان ران را ارزیابی کنند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Current Geriatrics Reports منتشر شد.

منبع:


Patrick Strotman, et al.  Evaluation of Common Fractures of the Hip in the Elderly. Current Geriatrics Reports, 2016
 

نظرات بسته شده است.