خوردن منظم میوه ها در روز و کاهش 40 درصد ی خطر ابتلا به بیماری قلبی

بر اساس نتایج یک مطالعه که در کنفرانس ESC توسط دکتر Huaidong Du  از آکسفورد ارائه شد، نشان داده شد که خوردن روزانه ی میوه ها می تواند خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی را تا 40 درصد کاهش دهد. این نتایج حاصل یک مطالعه ی گسترده است که به مدت 7 سال و بر روی بیش از نیم میلیون فرد در چین انجام شد. به بیان دکتر Du؛ " بیماری های قلبی و عروقی شامل بیماری ایسکمی قلبی و سکته است که در حال حاضر یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در جهان بشمار می رود. بهبود رژیم غذایی و سبک زندگی یکی از عوامل حیاتی برای کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی در عموم مردم است، اما حجم زیادی از این مدارک مربوط به کشورهای غربی هستند، نه شرقی." وی در ادامه افزود، " الگوی بیماری های قلبی در کشور چین با کشورهای غربی متفوت است، در چین دلیل اصلی مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی به دلیل سکته ی قلبی است ولی در کشورهای غربی،  ایسکمی قلبی دلیل مرگ و میر ناشی از این گروه از بیماری ها است." در این مطالعه، محققین 451681 آزمودنی که به بیماری قلبی و عروقی مبتلا نبودند را به مدت 7 سال پیگیری کردند. آن ها میزان مصرف میوه در آزمودنی ها را به گروه های هرگز، ماهیانه،  1-3 بار در هفته و 4-6 بار در هفته تقسیم کردند. یافته های حاصل از این مطاعه نشان داد که بین مصرف میوه و ابتلا به بیماری قلبی و عروقی رابطه ی وابسته به میزان وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه قدر دریافت میوه بیشتر باشد میزان ابتلا نیز کم تر می شود. 
 
منبع:
The above story is based on materials provided by European Society of Cardiology
 

نظرات بسته شده است.