خوردن صبحانه به فعالتر بودن چاق ها کمک می کند

پژوهشگران دانشگاه Bath در مطالعه ای نشان دادند که خوردن صبحانه کمک می کند تا افراد چاق از نظر بدنی فعال تر باشند. هدف اصلی در این مطالعه ارزیابی رابطه بین خوردن صبحانه و سلامت افراد چاق بود. آزمودنی های این مطالعه به دو گروه ناشتا و صبحانه تقسیم شدند و یافته ها در این دو گروه با یکدیگر مقایسه شد. آزمودنی ها در دامنه سنی 21 تا 60 سال قرار داشتند و به مدت 6 هفته ارزیابی شدند. خوردن وعده صبحانه موجب کاهش وزن افراد چاق نمی شود، بلکه به فعالیت بیشتر آن ها و متعاقب آن به کاهش غذای دریافتی در طول روز کمک می کند. افزایش فعالیت بدنی و نیز ورزشی یکی از عوامل مؤثر در کاهش وزن می باشد. به علاوه، نقش مهمی در پیشبرد سلامت افراد چاق و نیز افراد با سبک زندگی کم تحرک، دارد. این مطالعه به سرپرستی دکتر James Betts  انجام شد. به بیان وی؛ " عقاید بسیاری در مورد خوردن یا نخوردن صبحانه وجود دارد و تا به حال مدرک علمی در مورد خوردن یا نخوردن صبحانه و تأثیر این وعده بر سلامتی وجود ندارد. یافته های مطالعه ما برخی از این اثرات را برجسته می سازد ولی اهمیت خوردن صبحانه به فرد و اهداف شخصی وی بستگی دارد. برای مثال، خوردن صبحانه به کنترل بهتر قند خون و نیز فعال تر بودن در زمان صبح کمک می کند."  مقاله مرتبط با این مطالعه در American Journal of Clinical Nutrition منتشر شد.

 

منبع:

 

J. A. Betts, et al. The causal role of breakfast in energy balance and health: a randomized controlled trial in obese adults. American Journal of Clinical Nutrition, 2016

نظرات بسته شده است.