خوردن سبزیجات مانع از ابتلا به گلوکوم می شود.

در حدود 3 میلیون آمریکایی به گلوکوم (آب سیاه) مبتلا هستند و حدود 120000 نفر به دلیل این بیماری دچار نابینایی شده اند. گلوکوم علت اصلی نابینایی است. حتی در صورت درمان 10 درصد افراد مبتلا به این بیماری نهایتاً بینایی خود را ازدست خواهند داد. متاسفانه در حال حاضر هیچ درمانی برای این بیماری وجود ندارد  و حتی بدتر از آن این بیماری علائم اولیه ندارد و در مراحل پیشرفته شناسایی می شود. نتایج مطالعه حاضر بیان می کند که دریافت رژیم غذایی غنی از سبزیجات برگ سبز خطر ابتلا به این بیماری ناتوان کننده را کاهش خواهد داد.
پژوهشگران در مطالعه ای که در JAMA Ophthalmology منتشر شد، نشان دادند که افزایش دریافت نیترات رژیمی و سبزیجات برگ سبز  خطر ابتلا به گلوکوم زاویه باز اولیه (POAG) را به طور معناداری کاهش می دهد. POAG شایعترین شکل گلوکوم است  و با افزایش فشار چشم و کاهش تدریجی بینایی مشخص می گردد.  
در این مطالعه از اطلاعات مطالعه سلامت پرستاران و مطالعه پیگیری کارکنان بهداشتی استفاده شد. به طور کلی اطلاعات مربوط به 63893 زن و 41094 مرد مورد بررسی قرار گرفت. تمام شرکت کنندگان مطالعه بالای 40 سال سن و عدم سابقه ابتلا به POAG داشتند. در این مطالعه هر دو سال یکبار دریافت سبزیجات برگ سبز توسط افراد بررسی شد و دریافت نیتراتشان محاسبه شد. بر همین اساس شرکت کنندگان به 5 گروه مجزا تقسیم شدند، بالاترین گروه روزانه 240 میلی گرم نیترات مصرف می کردند و پایین ترین گروه تقریباً 80  میلی گرم در روز.
محققان دریافتند گروهی که بیشترین میزان نیتروژن را مصرف می کردند خطر ابتلا به POAG در آن ها به میزان 30-20 درصد کاهش یافته بود. نتایج مطالعه برای آن مواردی که گلوکوم با اختلال در خودتنظیمی جریان خون همراه بود، قابل توجه تر بود. در این موارد، رژیم غذایی غنی از نیتروژن تغییرات ناشی از پیشرفت بیماری را به میزان 50-40 درصد کاهش می دهد. تنها سبزیجاتی که به طور پیوسته با ابتلا به POAG ارتباط معکوس داشتند کلم پیچ یا کلم برگ بودند. مصرف 1  واحد و یا بیشتر کلم پیچ یا کلم برگ در ماه،  55 تا 70 درصد شانس ابتلا به POAG را کاهش می دهد.
نکته عملی: دلایل زیادی جهت افزایش مصرف سبزیجات وجود دارد. از جمله تاثیر مثبت مصرف سبزیجات بر روی پرفشاری خون و ابتلا به گلوکوم است. از همین رو توصیه می گردد جهت کاهش خطر ابتلا به گلوکوم دریافت سبزیجات بویژه سبزیجات خانواده کلم را افزایش دهید.
منبع :


Jae H. Kang, et al. "Association of Dietary Nitrate Intake With Primary Open-Angle Glaucoma". JAMA Ophthalmology, 2016
 

نظرات بسته شده است.