خوردن تخم مرغ خطر بیماری های قلبی و عروقی را افزایش نمی دهد

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشگاه فاینلند شرقی نشان داد مقادیر متوسط کلسترول رژیم غذایی یا خوردن روزانه یک عدد تخم مرغ با افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی همبستگی ندارد. به علاوه، هیچ همبستگی بین خوردن مقادیر متوسط کلسترول روزانه با فنوتایپ APOE4، که بر متابولیسم کلسترول تأثیر دارد و در میان مردم فاینلند رواج دارد نیز مشاهده نشد. به طور کلی، کلسترول رژیم غذایی تأثیر بسیار کمی بر مقادیر سرمی کلسترول دارد و مطالعات بسیار کمی دریافت کلسترول رژیم غذایی و افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی را تأیید کرده اند. در مجموع، بسیاری از توصیه های تغذیه ای محدودیت زیادی را در دریافت کلسترول رژیم غذایی ندارند. با وجود این دریافت کلسترول رژیم غذایی در افرادی که دارای آپولیپوپروتئین E نوع 4 می باشند، تأثیر بسیار زیادی بر مقادیر کلسترول سرمی دارد. پژوهشگران در این مطالعه عادات غذایی 1032 مرد در دامنه سنی 42 تا 60 سال که سابقه بیماری قلبی و عروقی نداشتند را بررسی کردند. آزمودنی های این مطالعه به مدت 21 سال پیگیری شدند،  230 آزمودنی دچار سکته قلبی شدند و 5/32 درصد آزمودنی های مطالعه حامل الل APOE4 بودند. یافته های این مطالعه نشان داد که دریافت زیاد کلسترول رژیم غذایی با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی همبستگی ندارد و افراد حامل الل APOE4 نیز شامل این یافته می شوند. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله American Journal of Clinical Nutrition منتشر شد.

منبع:


J. K. Virtanen, et al. Associations of egg and cholesterol intakes with carotid intima-media thickness and risk of incident coronary artery disease according to apolipoprotein E phenotype in men: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. American Journal of Clinical Nutrition, 2016
 

نظرات بسته شده است.