خواب کافی و تاثیر آن بر میزان چربی بدن

داشتن خواب کافی از جنبه های مختلف برای سلامتی مفید است. اختلالات خواب می تواند سلامت جسمی و روحی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. به تازگی در مطالعه ای ارتباط بین الگوهای خواب و چربی بدن در زنان جوان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه محققان بیش از 300 زن از دو دانشگاه بزرگ ایالات متحده را بررسی کرده و دریافتند افرادی که بهترین عادات خواب را داشتند دارای وزن سالم تری بودند.
در این مطالعه ابتدا ترکیب بدن زنان ارزیابی شد. سپس به آن ها یک ردیاب فعالیت(activity tracker)داده شد تا حرکاتشان را در طی روز و الگوهای خوابشان را در طی شب ثبت نماید. محققان الگوهای خواب شرکت کنندگان(26-17 ساله) را برای یک هفته پیگیری نمودند.
شگفت انگیزترین یافته مطالعه، به گفته محققان، ارتباط بین ثابت بودن زمان خوابیدن و زمان بیدار شدن و وزن بدن بود. چربی بدن شرکت کنندگانی که هر روز در زمان مشابهی می خوابیدند و بیدار می شدند، کمتر بود. افرادی که زمان خواب و بیدار شدن آنها در طول هفته بیش از 90 دقیقه تغییر می کرد نسبت به افرادی که میزان این تغییر کمتر از 60 دقیقه بود، دارای چربی بدن بیشتری بودند.
زمان بیدار شدن به خصوص با چربی بدن مرتبط بود. در افرادی که هر روز صبح در زمان مشابهی بیدار می شدند، میزان چربی بدن کمتر بود.
به عقیده محققان زمانی که بهداشت خواب تغییر می کند، این امر بر الگوهای فعالیت فیزیکی تاثیر می گذارد و برخی هورمون های مرتبط با مصرف غذا را تحت تاثیر قرار داده و سبب افزایش میزان چربی بدن می گردد.
طبق یافته های محققان خواب به میزان کمتر از 5/6 ساعت و بیشتر از 5/8 ساعت در شب با بالاتر بودن چربی بدن مرتبط بود و افرادی که 5/8-8 ساعت در شب می خوابیدند کمترین میزان چربی بدن را داشتند. همچنین اثبات شد که کیفیت خواب با چربی بدن رابطه ای قوی دارد. کیفیت خواب به معنای موثر بودن خواب یا مقدار زمان صرف شده در رختخواب جهت به خواب رفتن است. افرادی که کیفیت خواب بهتری داشتند، دارای چربی بدن کمتری بودند.
محققان ورزش، داشتن اتاق خنک، آرام و تاریک و استفاده از تخت فقط برای خوابیدن را جهت بهبود کیفیت خواب موثر می دانند.
نکته عملی:  خواب کافی به میزان 5/8-8 ساعت در طی شب، ثابت بودن زمان خوابیدن و بیدار شدن و نیز بهبود کیفیت خواب از طریق فراهم کردن مکان مناسب برای خواب جهت کاهش میزان چربی بدن و برخورداری از وزن مناسب توصیه می شود.
منبع:


Bruce W et al."Objectively Measured Sleep Patterns in Young Adult Women and the Relationship to Adiposity". American Journal of Health Promotion, 2013.

 

نظرات بسته شده است.