خطر ابتلا به سرطان کولون در عرض دو هفته!

محققین در مطالعه ای دریافتند که خطر بروز سرطان کولون با خوردن غذاهای فست فود در عرض تنها دو هفته افزایش می یابد. رژیم غذایی غربی غنی از پروتئین و چربی ولی فاقد مقادیر کافی فیبر می باشد، در مقابل رژیم غذایی مناطق آفریقایی حاوی مقادیر فیبر بالا می باشد و میزان پروتئین و چربی کمی دارد. مشخصه رژیم غذایی غربی موجب افزایش خطر بروز سرطان کولون می گردد. به بیان وقیق تر، محققین در این مطالعه دریافتند که رژیم غذایی با مقادیر فیبر بالا اثر زیادی در کاهش بروز سرطان کولون دارد و نشان داده شد که باکتری های روده نقش بسیار مهمی را در این زمینه دارند. سرطان کولون چهارمین دلیل مرگ ومیر در سرتاسر دنیا است. شیوع سرطان کولون در کشورهای غربی بیش از کشورهای شرقی است. تیم تحقیقاتی این مطالعه برای بررسی نقش احتمالی رژیم غذایی و باکتری های معده یک گروه 20 نفری از داوطلبان آفریقایی و یک گروه 20 نفری آمریکایی را ارزیابی کردند. رژیم غذایی دو گروه به مدت دو هفته به طور دقیق ارزیابی شد. محققین فاکتورهای بیولوژیکی مرتبط با سرطان کولون و نمونه های باکتری های روده آزمودنی ها را پیش و پس از مطالعه ارزیابی کردند. در شروع مطالعه بیش از نیمی از آمریکایی ها از لحاظ عوامل مورد نظر مستعد ابتلا به سرطان بودند ولی این شرایط در آفریقایی ها مشاهده نشد. پس از گذشت دو هفته از شروع پژوهش محققین مشاهده کردند که التهاب کولون و عوامل خطر زیستی ابتلا به سرطان در آمریکایی ها کاهش معناداری را نشان داد در حالی که یافته های مرتبط با آفریقایی ها افزایش معناداری را در عوامل التهابی نشان داد. یافته های حاصل از این مطالعه در Nature Communications منتشر شد. 
 
منبع:
 
Stephen J. D, et al. Fat, fibre and cancer risk in African Americans and rural Africans. Nature Communications, 2015
 

نظرات بسته شده است.