خطرات اضافه وزن در دوران بارداری

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که اضافه وزن در دوران بارداری می تواند موجب افزایش احتمال پارگی و آسیب واژینال در زمان زایمان شود. بر طبق این پژوهش، اضافه وزن زیاد در دوران بارداری موجب افزایش وزن نوزادان و در نتیجه بروز پارگی وآسیب واژینال در زمان زایمان می گردد. از 1000 آزمودنی که در این مطالعه شرکت کرده بودند، 126 نفر دچار اضافه وزن و افزایش شاخص توده ی بدنی شدند، که از این میزان 5/85 درصد در زمان زایمان دچار پارگی ویاژینال و آسیب شدند. یکی از آسیب های شایع در زمان زایمان، میزان کشیدگی واژینال برای عبور سر نوزاد می باشد. برای یک زایمان موفق، دهانه ی سرویکس باید 10 سانتی متر باز شود. در شرایطی که مادر دارای اضافه وزن زیادی است، نوزاد وزن بیشتری دارد، و عبور سر آن از دهانه ی سرویکس موجب پارگی و آسیب واژینال می گردد. در حدود 30 درصد زنانی که شاخص توده ی بدنی شان در دوران بارداری در محدوده ی طبیعی قرار دارد، در زمان زایمان دچار پارگی نمی شود. تنهاحدود 20 درصد زنانی که در دوران بارداری خود دچار اضافه وزن می باشند، در زمان زایمان دجار پارگی واژینال نمی شوند، و در حدود 9 درصد زنانی که در دوران بارداری خود چاق هستند، دچار پارگی واژینال نمی شوند. پارگی های پشت واژینال بسیار سخت می باشند. در حالی که پارگی های لبه ی واژن بسیار شایع هستند. پارگی لبه ی واژن معمولاً بدون خونریزی می باشند و خود به خود درمان می شوند. بنابراین، حفظ وزن در دامنه ی طبیعی شاخص توده ی بدنی پیش از دوران بارداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، علاوه بر این افزایش وزن در محدوده ی طبیعی دردوران بارداری نیز برای یک بارداری و زایمان بی خطر نیز حائز اهمیت است.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided byMontefiore Medical Center, via Newswise.

نظرات بسته شده است.