خانم های باردار، مقاومتی هم می توانید ورزش کنید!

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید در دانشگاه گوتنبرگ نشان داد که فعالیت های ورزشی مقاومتی در دوران بارداری اثرات مفیدی در پی دارند. شنا، پیاده روی و سایر فعالیت های ورزشی با شدت ملایم در بارداری توصیه می شود، با وجود این، به طور معمول توصیه به اجتناب از فعالیت ورزشی مقاومتی در دوران بارداری می شود. یافته های حاصل از این مطالعه از اثر مفید فعالیت ورزشی مقاومتی در دوران بارداری حمایت کرد و نشان داد که می تواند در تسکین علایم مرتبط با بارداری و بهبود اعتماد به نفس نقش مهمی داشته باشد. توصیه ها برای شدت، مدت و نوع فعالیت ورزشی در دوران بارداری بسیار زیاد است. بیشتر مطالعات بر اثرات تمرین های ورزشی هوازی متمرکز شده اند و کمتر به نقش و اهمیت تمرین های ورزشی مقاومتی پرداخته شده است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله دکتر Karolina Petrov Fieril ؛ " یافته های حاصل از مطالعه ما نشان داد که تمرین ورزشی مقاومتی با شدت متوسط می تواند در دوران بارداری مفید باشد. زنانی که در دروان بارداری به تمرین های ورزشی مقاومتی می پردازند، اعتماد به نفس بیشتر دارند و علایم مرتبط با بارداری مثل وضعیت بدنی نامناسب، خستگی، سردرد، حالت تهوع، بی خوابی و درد پشت در آن ها کمتر است. موضوع اصلی این مطالعه مقایسه اثرات تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی بر فشار خون و ضربان قلب بود. هر دو نوع فعالیت ورزشی اثرات مفیدی اثرات مفیدی بر این عوامل حیاتی ( فشار خون و ضربان قلب) داشتند. بر این اساس محققین توصیه کردند که زنان باردار می توانند از یک برنامه مقاومتی با شدت متوسط نیز پیروی کنند.

منبع:


University of Gothenburg. "Resistance exercise during pregnancy has perceived positive effects
 

نظرات بسته شده است.