جیوه: عامل خطری برای ابتلا به بیماری های اتوایمن

یافته های حاصل از مطالعه ای در دانشگاه میچیگان نشان داد که قرار گیری در معرض جیوه برای مثال از غذاهای دریایی به ویژه در سن های باروری می تواند خطر ابتلا به بیماری های اتوایمن را افزایش دهد. جیوه- حتی در مقادیر کم که بی خطر در نظر گرفته می شود- می تواند موجب افزایش احتمال  ابتلا به بیماری های اتوایمن شود.  بیماری های اتوایمن، بیماری هایی هستند که در آن ها سیستم ایمنی به اشتباه سلول های سالم را مورد تهاجم قرار می دهد. به طور معمول، بیماری های اتو ایمن در زنان شایع تر است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله،دکترEmily Somers ؛ " من حس خوبی در مورد شیوع زیاد بیماری های اتوایمن ندارم. بسیاری از موارد را نمی توان از طریق ژنتیک جواب داد، بنابراین ما اعتقاد داریم که مطالعه عوامل محیطی در شناخت چگونگی بروز بیماری های اتوایمن بسیار مؤثر است." بیماری های اتوایمن – مثل بیماری التهابی روده، لوپوس، سندرم شوگرن، روماتوئید آرتریت و مالتیپل اسکلروزیس، یکی از 10 علت مرگ ومیر در سرتاسر دنیا و در میان زنان بشمار می روند. محققین در این مطالعه داده های زنان در دامنه سنی 16 تا 49 سال را در مدت زمان بین سال های 1999 تا 2004 بررسی کردند. یافته های حاصل ا زاین مطالعه نشان داد که قرار گیری در معرض جیوه با ابتلا به بیماری های اتوایمن همبستگی دارد. محققین بر این اساس پیشنهاد کردند، زنان به ویژه در سنین باروری باید در مورد نوع ماهی مصرفی خود محتاط باشند. مقاله مرتبط با این مطالعه درEnvironmental Health Perspectives  منتشر شد.

منبع:


Emily C. Somers, et al.  Mercury Exposure and Antinuclear Antibodies among Females of Reproductive Age in the United States: NHANES. Environmental Health Perspectives, 2015
 

نظرات بسته شده است.