جراحی کاهش وزن و تولد نوزادان نارس

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوزادان متولد شده از زنانی که سابقه جراحی کاهش وزن داشته اند، احتمال بیشتری برای تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد دارند.
طبق نظر این پژوهشگران این گروه از بارداری ها باید بعنوان بارداری های پرخطر در نظر گرفته شده  و مورد نظارت دقیق قرار بگیرند.
در این مطالعه پژوهشگران سوئدی بیش از 2500 نوزاد متولد شده از زنان دارای سابقه جراحی کاهش وزن  طی سال های 1992 و 2009 را با 12500 نوزاد متولد شده از مادران بدون سابقه جراحی کاهش وزن مقایسه نمودند.
تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد  که 2/5% از نوزادان متولد شده از مادران دارای جراحی کاهش وزن برای سن بارداری خود کوچک و 2/4% بزرگ بودند. هم چنین 7/9% از این نوزادان زودتر از موعد (قبل از 37 هفته) به دنیا آمدند. نتایج این مطالعه نشان داد جراحی های کاهش وزن با خطر بیشتر تولد نوزادان نارس و کم وزن در ارتباط است.
طبق نظر این پژوهشگران چگونگی اثر جراحی کاهش وزن بر تولد پیش از موعد نوزاد و کم وزن بودن وی مشخص نیست اما روشن است که جراحی های کاهش وزن فرد را در معرض خطر کمبود ریزمغذی ها قرار میدهد.
البته این دانشمندان خاطرنشان کردند، جراحی کاهش وزن مزایای بسیاری  از جمله کاهش خطر ابتلا به دیابت، بیماری قلبی،  سرطان و سکته مغزی نیز برای مادران دارد.

منبع:

Olof Stephansson, et al “Women who have undergone obesity surgery should be classed as at-risk during pregnancy, say researchers” BMJ, Nov. 12, 2013.

نظرات بسته شده است.