تنوع رژیم غذایی موجب حفظ سلامتی معده می شود

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که کاهش تنوع رژیم غذایی در طول 50 سال گذشته یکی از دلایل افزایش شیوع چاقی، دیابت نوع 2، اختلالات معدی-روده ای و سایر بیماری ها می باشد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " رژیم غذایی یکی از تنظیم کننده های اصلی فلور میکروبی روده- معده ( اکوسیستم دستگاه روده ای انسان) می باشد. این محیط میکروبی از تریلیون ها باکتری در یک محیطی از مواد مغذی ریز و درشت تشکیل شده است. این میکروب ها از باقی مانده های حاصل از هضم برای تولید مولکول های پیام رسان جدیدی استفاده می کنند که موجب ارتباط دستگاه تنظیمی معدی –روده ای و متابولیکی یک شخص با این محیط میکروبی می شود. این محیط میکروبی برای عملکرد مطلوب نیاز به تنوع رژیمی دارد. تکنیک های عملیاتی نوین کشاورزی و همچنین آب و هوا موجب کاهش این تنوع شده است. بیش از 75 درصد جمعیت جهان، تنها 5 گونه حیوانی و 12 گونه گیاهی مصرف می کنند. از میان این 12 گونه؛ برنج، ذرت و گندم در 60 درصد کالری رژیم غذایی نقش دارند. در هر اکوسیستمی، تنوع گونه ها موجب حفظ سلامتی اکوسیستم می شود. در بسیاری بیماری ها تنوع این فلور میکروبی کاهش می یابد و تنها گونه های کمی به طور برجسته وجود دارند. محققین در این مطالعه مشاهده کردند که فلور میکروبی روده- معده افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و پره دیابت متفاوت از افراد سالم است. محققین در این مطالعه به استفاده از محلول هایی حاوی مواد مغذی توانستند محیط میکروبی را تغییر و بهبود حساسیت به انسولین و وضعیت بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 را مشاهده کردند.

منبع:


The above post is reprinted from materials provided by Institute of Food Technologists (IFT)
 

نظرات بسته شده است.