تنها یک شب بیخوابی موجب تغییر ساعت ژن ها می شود

محققین سوئدی بر اساس یافته های حاصل از یک مطالعه گزارش کردند که تنها یک شب بیخوابی موجب تغییر بیان ژن هایی خواهد شد که ساعت بیولوژیکی سلولی را کنترل می کنند. در این مطالعه محققین 15 مرد سالم را به مدت 2 شبانه روز در آزمایشگاه در این زمینه ارزیابی کردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله،Jonathan Cedernaes ؛ "مطالعات پیشین نشان داد که کمبود خواب اثر منفی بر سوخت و ساز دارد  و علاوه بر این کمبود خواب موجب افزایش ابتلا به چاقی و دیابت نوع 2 می شود. یافته های حاصل از پژوهش ما نیز نشان داد که کمبود خواب موجب تغییر بیان ژن هایی می شود که ساعت زیستی سلولی را کنترل می کنند." محققین در 2 روز و در دو جلسه و به طور تصادفی آزمایش شدند. برای به حداقل رساندن اثر عوامل محیطی گوناگون، شرایط نوری، دریافت غذا و فعالیت ورزشی محیط آزمایشگاه به طور کامل کنترل شد. پس از این دوشبانه روز، محققین از چربی ناحیه معده و بالای ران آزمودنی ها نمونه گیری کردند. این دو نوع بافت نقش مهمی در تنظیم سوخت و ساز و قند خون دارند. نمونه خونی آزمودنی ها قبل و پس از خوردن محلول قندی برای تعیین مقاومت به انسولین گرفته شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل مولکولی نمونه های چربی نشان داد که بیان ژن های درگیر در ساعت زیستی پس از یک شب بی خوابی تغییر می کند. بنابراین بی خوابی شبانه می تواند اثر معناداری بر سوختت وساز داشته باشد. مقاله حاصل از این مطالعه در مجلهClinical Endocrinology and Metabolism منتشر شد.

منبع:


Jonathan Cedernaes, et al. Acute sleep loss induces tissue-specific epigenetic and transcriptional alterations to circadian clock genes in men. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2015
 

نظرات بسته شده است.