تمرینات با وزنه بهترین راه برای کاهش چربی شکمی

براساس نتایج یک مطالعه جدید در Harvard School of Public Health  نشان داده شد که حجم چربی شکمی در مردان سالمی که روزانه 20 دقیقه تمرین با وزنه انجام می دادند کمتر از مردانی بود که در زمان مشابه به فعالیت هوازی می پرداختند. ترکیب تمرینات با وزنه با تمرینات هوازی به نتایج مطلوبی منجر می شود. تمرین ورزشی هوازی به تنهایی اثر بهتری در کنترل افزایش وزن در مقایسه با تمرینات با وزنه دارد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Rania Mekary ؛ " به دلیل این که افزایش سن با سارکوپنیا یا از دست دادن توده عضلانی همراه است، اتکا بر وزن بدن به تنهایی برای مطالعات سلامت سالمندان ناکافی است." وی در ادامه افزود: " سنجش محیط دور کمر شاخص بهتری برای ترکیب بدن سالم در میان سالمندان است." محققین در این مطالعه میزان فعالیت بدنی، دور کمر و نیز وزن 10500 مرد آمریکایی سالم را در دامنه سنی 40 سال به بالا را در سال های 1996 تا 2008 بررسی کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد؛ پرداختن به تمرینات با وزنه یا ایده آل تر ترکیب تمرینات با وزنه و هوازی در سالمندان موجب کاهش توده چربی شکمی و افزایش و یا حفظ توده عضلانی شکم می گردد. مطالعات پیشین بر جمعیت های ویژه ای تمرکز داشته اند ( مثل؛ افراد دارای اضافه وزن و یا مبتلا به دیابت) و مدت زمان پژوهش در آن ها کم بوده است و نتایج متناقضی نیز در این زمینه وجود دارد. مطالعه حاضر در مدت زمان طولانی و با تعداد نمونه های زیاد مردان سالم انجام شد که همگی نمایه توده بدنی  مشابهی داشتند. نتایج این مطالعه به طور آنلاین در مجله Obesity منتشر شد.

منبع:


Rania A. Mekary. Weight training, aerobic physical activities, and long-term waist circumference change in men. Obesity, 2014.
 

نظرات بسته شده است.