تقویت حافظه :تنها یک گرم زردچوبه در روز

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه موناش نشان داده شد که خوردن روزانه یک گرم زردچوبه با صبحانه می تواند موجب بهبود حافظه در افرادی شود که در مراحل بسیار اولیه دیابت قرار دارند و در معرض خطر ابتلا به اختلالات شناختی هستند. یافته های حاصل از این مطالعه به طور ویژه بر شیوع زوال عقلی در افراد مبتلا به دیابت تأکید نمود. محققین در این مطالعه آزمودنی های بالای 60 سال را که پردیابت داشتند و تازه به این بیماری مبتلا شده بودند را انتخاب کردند. این مطالعه به سرپرستی پروفسور  Mark Wahlqvistانجام شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ حافظه یکی از مهم ترین توانایی های مغزی است، برای شناخت ضروری است و هم چنین برای توانایی هایی همچون برنامه ریزی و حل مشکلات حیاتی نیز است. آزمودنی ها در این مطالعه به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند، آزمودنی ها روزانه یک گرم زردچوبه را با صبحانه خود می خوردند. عملکرد حافظه ای آن ها قبل و چند ساعت پس از صبحانه ارزیابی می شد. یافته های حاصل ازاین مطالعه نشان داد که افزودن زردچوبه به صبحانه موجب افزایش عملکرد حافظه ای در بیش از 6 ساعت بعد در افراد مبتلا به پردیابت شد. زردچوبه به میزان زیادی در غذاها به ویژه غذاهای آسیایی به کار می رود. رنگ آن زرد رنگ است که به دلیل محتوی کورکومین می باشد. یافته های حاصل ازاین مطالعه در مجلهAsia Pacific Journal of Clinical Nutrition منتشر شد.

منبع:


Meei-Shyuan Lee, et al. Turmeric improves post-prandial working memory in pre-diabetes independent of insulin. Asia Pac J Clin Nutr., 2014.
 

نظرات بسته شده است.