تغییرات کوچک و کاهش خطر چاقی درکودکان

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، تغییرات کوچک در منزل مثل محدود کردن ساعت تماشای تلویزیون و افزایش زمان خواب، افزایش وزن در کودکان در معرض خطر چاقی را به حداقل می رساند.
هر دو عامل کمبود خواب و تماشای بیش از حد تلویزیون در چاقی دوران کودکی اثرگذارند.
در این مطالعه پژوهشگران در بوستون 121 خانواده دارای کودک 2 تا 5 ساله را مورد ارزیابی قرار دادند. در نیمی از این خانواده ها این تغییرات کوچک اعمال شد، تقریبا نیمی از کودکان شرکت داده شده در مطالعه در ابتدا دارای اضافه وزن  بودند.
بعد از 6 ماه، کودکانی که در گروه مداخله قرار داشتند 45 دقیقه بیشتر در طول شب خوابیده و در تعطیلات آخر هفته  یک ساعت کمتر تلویزیون تماشا می کردند، بعلاوه این کودکان روند افزایش وزن کندتری داشتند. بعد از 6 ماه نمایه توده بدنی این کودکان کاهش یافته بود. اگرچه این پژوهشگران انتظار کاهش وزن نداشتند.
پژوهشگران این مطالعه تاکید کردند این یافته ها نشان داد که تغییرات بسیار کوچک که به راحتی قابل اعمال می باشند می توانند تاثیرات بزرگ و مثبتی در رشد و وزن گیری کودک داشته باشند. برای تشویق کودک به خواب بیشتر در شب، استفاده از وان آب گرم یا مطالعه یک کتاب قبل از خواب کمک کننده است. طبق نظر دانشمندان کودک 2 تا 5 ساله برای استراحت کافی حداقل  به 11 ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارد.

منبع:

Elsie Taveras, et al “Healthy Habits, Happy Homes: Randomized Trial to Improve Household Routines for Obesity Prevention Among Preschool-Aged Children” JAMA Pediatr. 2013

نظرات بسته شده است.