تغذیه با شیر مادر و پیشگیری از ابتلا به چاقی

مطالعات بسیاری شیر مادر را به عنوان بهترین غذا برای تغذیه ابتدایی نوزدا مورد تأیید قرار دادند، با وجود این در مطالعه ای محققین به این سؤال که آیا تغذیه با شیر مادر می تواند احتمال بروز چاقی را در سال های بعدی زندگی پیشگیری کند. محققین در این مطالعه 80 مطالعه در زمینه تغذیه با شیر مادر در طی 20 سال گذشته مورد بررسی قرار دادند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Jessica Woo ؛"بهترین مدارک موجود در زمینه اثرات مفید شیر مادر بر سلامت کودک پیشنهاد می کنند که تغذیه با شیر مادر موجب کاهش 10 تا 20 درصدی شیوع چاقی در نوجوانی می شود." وی در ادامه افزود: " از طریق شناخت سازوکارها و نحوه اثر تغذیه با شیر مادر و چگونگی ترکیب شیر انسان بر رشد نوزاد می توانیم ارتباط بهتری را بین تغذیه با شیر مادر و خطر چاقی برقرار کنیم." دکتر Woo و همکارانش پتانسیل سه فاکتور بیولوژیکی مرتبط با شیر مادر که می تواند بر بروز چاقی در سال های بعدی زندگی اثر داشته باشد را پیشنهاد کردند: نقش چاقی مادر، اثر تغذیه با شیر مادر بر نحوه فرایند غذا در دستگاه گوارش و چگونگی اثر تغذیه با شیر مادر بر خطر بروز چاقی در نوجوانی به واسطه تغییر در گرایش و ارجحیت مزه و رژیم غذایی. محققین در این مطالعه بر طبیعت پیچیده ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و چاقی شامل واقعیت این که شیر انسان و شیر تولیدی مادران با یکدیگر متقاوت است، پیشنهاد کردند که ادبیات پزشکی نمی تواند تغذیه با شیر مادر را به عنوان یک راهبرد جهت پیشگیری از بروز چاقی مطرح کند. مقاله مرتبط با این مطالعه در Current Obesity Reports منتشر شد.

منبع:


Jessica G, et al.  Does Breastfeeding Protect Against Childhood Obesity? Moving Beyond Observational Evidence. Current Obesity Reports, 2015
 

نظرات بسته شده است.