تخم مرغ خطر بروز دیابت را کاهش می دهد

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که خوردن تخم مرغ می تواند خطر بروز دیابت نوع 2 را کاهش دهد. ابتلا به دیابت نوع 2 سیر صعودی را در سرتاسر جهان دنبال می کند. محققین نشان دادند که عادات غذایی مثل فعالیت ورزشی و تغذیه نقش مهمی را در گسترش بیماری ایفا می کند. یافته های حاصل از این مطالعه نشاند اد که دریافت تخم مرغ موجب کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و هم چنین کاهش مقادیر قند خون می گردد. مردانی که 4 عدد تخم مرغ در هفته می خورند  در مقایسه با آن هایی که یک تخم مرغ در هفته می خورند، 37 درصد کمتر به دیابت مبتلا می شوند. این همبستگی حتی پس از حذف عوامل مداخله گری مثل فعالیت بدنی، نمایه توده بدنی، سیگار کشیدن و مصرف میوه و سبزیجات نیز وجو داشت. در برخی از مطالعات نشان داده شد که دریافت رژیم غذایی غنی از کلسترول موجب اختلال در تعادل سوخت و ساز گلوکز و خطر بروز دیابت نوع 2 می گردد.  در مقابل، برخی مطالعات از اثر محافظت کننده تخم مرغ در بهبود تعادل گلوکز حمایت کردند. محققین در این مطالعه عدات غذایی 2332 مرد در دامنه بین 42 تا 60 را در طی 3/19 سال بررسی کردند. 432 مرد با دیابت تشخیص داده شدند. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که دریافت 4 تخم مرغ در هفته می تواند خطر بروز دیابت نوع 2 را در مردان کاهش دهد. آن ها تأکید کردند که خوردن بیش از 4 تخم مرغ در هفته اثر بیشتر را ندارد. یافته های حاصل از این مطالعه در مجلهAmerican Journal of Clinical Nutrition منتشر شد.

منبع:


Jyrki K Virtanen et al. Egg consumption and risk of incident type 2 diabetes in men: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. American Journal of Clinical Nutrition., March 2015
 

نظرات بسته شده است.