تأثیر داروهای استاتین ها بر حمله های قلبی

میلیون ها نفر در سرتاسر جهان برای کاهش مقادیر کلسترول خون، داروهای استاتینی می خورند. در حال حاضر استاتین ها بر پایه خطر بروز بیماری قلبی و عروقی برای افراد تجویز می شود. یافته های حاصل از یک مطالعه در مرکز سلامت دانشگاه McGill روش جدیدی را برای تعیین تأثیرات این درمان ها مشخص کرد. این یافته ها می تواند به بهبود پیشگیری از بیماری های قلبی به ویژه در افراد جوان کمک کند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر George Thanassoulis؛" مطالعه ما تغییر روش فکری برای تجویز داروهای استاتینی را پیشنهاد می کند. نکته قابل توجه این است که ما نباید تنها خطر بروز بیماری قلبی و عروقی را در نظر بگیریم، مهم تر از آن تأثیرات مثبت این دارو ها است. برای مثال، بیماران جوانی که مقادیر زیادی کلسترول دارند برای ابتلا به بیماری قلبی و عروقی و نیز سکته های قلبی بسیار جوان در نظر گرفته می شوند، اما نتایج تجزیه و تحلیل ما نشان داد که فواید دارودرمانی حتی برای کوتاه مدت وجود داردو بنابراین درمان با استاتین ها منطقی است." پژوهشگران در این مطالعه داده های حاصل از 2134 آزمودنی را در بین سال های 2005 تا 2010 بررسی کردند.  یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که دارودرمانی با استاتین ها از بروز 266000 سکته قلبی در طی 10 سال پیشگیری نمود. به بیان پژوهشگران در این مطالعه راهبرد پیشنهادی این مطالعه می تواند برای پیشگیری بهتر از بروز بیماری قلبی و عروقی مورد استفاده قرار گیرد.  مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Circulation منتشر شد.

منبع:


George Thanassoulis, et al.  Individualized Statin Benefit for Determining Statin Eligibility in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease.  Circulation, 2016
 

نظرات بسته شده است.