تاثیر وعده های غذایی آماده بر کاهش وزن

در مطالعه حاضر محققان 183 نفر را انتخاب و به مدت 3 ماه به یکی از 3 گروه رژیم غذایی تقسیم کردند. یک گروه روزانه دو وعده غذایی که از قبل آماده و بسته بندی شده بود و با میزان مشخص دریافت می کرد. گروه دوم روزانه دو وعده غذای آماده با میزان مشخص و پروتئین بالاتر دریافت می کرد. در گروه سوم خود افراد وعده های غذایی را به دلخواه انتخاب می کردند. تمام افراد در یک جسله 2-1 ساعته با حضور متخصص تغذیه شرکت کردند و اهداف کاهش وزن شخصی، توصیه های مربوط به ورزش را دریافت و تکنیک های رفتاری به منظور دستیابی به اهداف را فرا گرفتند.
در پایان ماه سوم دستیابی به 5 درصد کاهش وزن در 74 درصد شرکت کنندگانی که در طول روز دو وعده غذای آماده دریافت می کردند و 53 درصد کسانی که خود وعده های غذایی را انتخاب می کردند، مشاهده شد. به طور متوسط، افرادی که از وعده های غذایی آماده استفاده می کردند 8 درصد وزن ابتدایی خود را کاهش دادند اما افرادی که خود وعده های غذایی را انتخاب می کردند موفق شدند 6 درصد وزن خود را کاهش دهند. همچنین در افراد دریافت کننده وعده های غذایی از قبل آماده و بسته بندی شده میزان کلسترول بد (LDL) و سایر عوامل خطر بیماری های قلبی – عروقی کاهش یافته بود.
به گفته محققان مصرف وعده های غذایی از قبل آماده و بسته بندی شده با میزان کنترل شده ممکن است به کاهش وزن موثر کمک کرده و مشکل افراد در تهیه و آماده سازی وعده های غذایی سالم را حل کند.
منبع:


The Obesity Society news release, accessed 25 May 2016
 

نظرات بسته شده است.