تاثیر وزن و رژیم غذایی بر کیفیت خواب

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که افراد مبتلا به اضافه وزن نسبت به افراد با وزن طبیعی بیشتر زمان خوابشان را در مرحله REM می گذرانند. در خواب REM ضربان قلب و تنفس سریع تر می شود. خواب REM زمان عمده خواب دیدن است.
در این مطالعه 36 فرد سالم دو شب متوالی 10 ساعته را در بیمارستان دانشگاه پنسیلوانیا گذراندند. پلی سومنوگرافی ((Polysomnography تغییرات فیزیولوژیکی در طول خواب را در شب دوم ثبت کرد. ترکیب بدن و میزان انرژی مصرفی در حالت استراحت پس از شب اول و در صبح ارزیابی شد. دریافت مواد غذایی و نوشیدنی ها هر روز اندازه گیری می شد.
بررسی نتایج نشان داد نمایه توده بدنی (BMI)، درصد چربی بدن و انرژی مصرفی در حالت استراحت پیش بینی کننده طول مدت مراحل خواب نبود. اما افراد مبتلا به اضافه وزن نسبت به افراد با وزن نرمال درصد بالاتری از زمان را در مرحله REM می گذراندند. همچنین محققان دریافتند افزایش دریافت پروتئین سبب کاهش مرحله 2 خواب (مرحله ای که تنفس و ضربان قلب شخص نسبتاً طبیعی بوده و دمای بدن کمی کاهش می یابد) و افزایش مرحله REM می شود.
مطالعات قبلی نشان داده بودند که خواب دیر وقت و نیز محرومیت طولانی مدت از خواب می تواند سبب افزایش وزن به علت افزایش مصرف کالری در ساعات پایانی شب شود. همچنین مصرف کمتر غذا در اواخر شب می تواند به جلوگیری از کاهش تمرکز و هوشیاری که معمولاً با محرومیت از خواب همراه است، کمک کند.
انجام تحقیقات بیشتر لازم است تا مشخص کند که آیا تغییر در دریافت پروتئین سبب تغییر طول مدت خواب REM خواهد شد یا خیر و نیز مکانیسم های بیولوژیکی این ارتباط را کشف نماید.
منبع:


Andrea M. Spaeth, et al. 30th annual meeting of the Associated Professional Sleep Societies LLC, 2016
 

نظرات بسته شده است.