تاثیر مکمل امگا- 3 در کاهش پرخاشگری کودکان

یافته های یک مطالعه جدید نشان می دهد که مصرف مکمل حاوی امگا-3، ویتامین ها و مواد معدنی توسط کودکان مبتلا به پرخاشگری شدید می تواند در کوتاه مدت این مشکل رفتاری را کاهش دهد.
در این مطالعه محققان 290 کودک 11 و 12 ساله را که سابقه خشونت داشتند به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم کردند: اولین گروه به مدت 3 ماه امگا-3 را به شکل آبمیوه و همراه با مکمل مولتی ویتامین و کلسیم دریافت کردند. گروه دوم به مدت 3 ماه در در دوره های درمان رفتاری شناختی (CBT) شرکت می کردند که به صورت جلسات هفتگی یک ساعته با کودک و والدین او بود. گروه سوم مکمل ها را دریافت کرده و در دوره های CBT نیز شرکت می کردند. گروه چهارم یا گروه کنترل اطلاعات مورد نیاز جهت کاهش رفتارهای خشونت آمیز را دریافت می کردند. نمونه خون کودکان در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری شد. بلافاصله بعد از 3 ماه مصرف مکمل امگا-3 کاهش رفتارهای خشونت آمیز در کوکان گزارش شد. پس از آن محققان کودکان را برای 3 تا 6 ماه دیگر پیگیری کردند. رفتارهای خشونت آمیز در کودکانی که همراه با دریافت مکمل امگا-3 در دوره CBT نیز شرکت کرده بودند نسبت به گروه کنترل و گروهی که تنها در دوره های CBT شرکت کرده بودند، کمتر بود. با این حال، هنوز این پرسش باقی است که آیا مصرف مداوم امگا-3 می تواند منجر به کاهش طولانی مدت رفتارهای ضد اجتماعی شود یا خیر؟

منبع :


Nutritional supplementation to reduce child aggression: a randomized, stratified, single-blind, factorial trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2016
 

نظرات بسته شده است.