تاثیر مصرف مکمل ویتامین D در دوران شیرخواری بر ترکیب بدن کودکان

در زمانی که شیر مادر منبع اصلی برای تامین مواد مغذی ضروری و فاکتورهای ایمنی است و به عنوان بهترین راه برای تغذیه کودک در نظر گرفته می شود، ویتامین  Dموجود در شیر مادر برای برآوردن نیازهای کودک کافی نمی باشد. به نظر می رسد شیرخوارانی که مقدار مناسبی ویتامین D در 12 ماه نخست زندگی خود دریافت می کنند توده ماهیچه ای بیشتر و توده چربی کمتری تا زمانی که به سن 3 سالگی برسند، دارند. با این حال، اثرات ویتامین  Dبر ترکیب بدن به خوبی مشخص نشده است. در این مطالعه تاثیر مصرف مکمل ویتامین D در دوران شیرخواری بر ترکیب بدن در 3 سالگی مورد بررسی قرار گرفته است.
 محققان از دانشگاه مک گیل کانادا مطالعه ای را انجام دادند که طی آن رابطه بین سطوح ویتامین D در 36-12 ماهگی و چگالی استخوانی بررسی شود. 132 شیرخوار یک ماهه سالم به طور تصادفی انتخاب شدند که 400، 800، 1200 یا 1600 واحد (IU) ویتامین D را به مدت 11 ماه مصرف نمودند. ترکیب بدن با استفاده از جذب اشعه X با دو انرژی و غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D  اندازه گیری شد.
این مطالعه رابطه بین توده ماهیچه ای و سطوح ویتامین D در بدن را در طول 3 سال اول زندگی کودک نشان داد. اطلاعات اسکن ها نشان داد که دوزهای بالاتر ویتامین D مزیت بیشتری برای تشکیل استخوان ندارد. با این حال، در 3 سالگی کودکان با ذخایر ویتامینD  بالاتر از آستانه 400 IU که توسط انجمن اطفال کانادا توصیه شده است، نسبت به کودکان با سطح ویتامین D کمتر حدود 450 گرم ذخایر چربی کمتری داشتند. بچه ها با غلظت ویتامین D  بالاتر از 75 نانومول بر لیتر توده چربی کمتری داشتند. میانگین غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D  از 1 ماهگی تا 3 سالگی در گروه 1200 IUنسبت به 800 و 400  IU بیشتر بود.
نکته عملی: این مطالعه اهمیت این امر که کودکان مکمل ویتامینD  با دوز 400 IU  را در 12 ماه نخست زندگی دریافت کنند، نشان می دهد.
منبع:


T. J. Hazell et al. "Vitamin D supplementation trial in infancy: body composition effects at 3years of age in a prospective follow-up study from Montréal". Pediatric Obesity, 2016
 

نظرات بسته شده است.