تاثیر مصرف شیرین کننده های با پایه گیاهی بر کنترل قند خون

امروزه میزان استفاده از جایگزین های قند در محصولات نانوایی در حال افزایش است زیرا این امر سبب ارائه محصولات غذایی با میزان کالری و قند کمتر می شود.
نتایج یک مطالعه جدید که در ژورنال  International Journal of Food Science & Technology به چاپ رسیده است نشان می دهد که جایگزین کردن نیمی از شکر موجود در نوعی شیرینی به نام مافین با شیرین کننده های با پایه گیاهی مانند استویا یا اینولین بدون تغییر خواص بافتی سبب کاهش میزان شکر موجود در مافین می شود. همچنین مشخص شد زمانی که افراد از مافین حاوی شیرین کننده گیاهی استفاده کردند نسبت به زمانی که از مافین های معمول استفاده کردند، پاسخ قند خون آن ها یا غلظت قند خونشان پایین تر بود.
در این مطالعه محققان دانش خود در مورد غذا را به کار گرفتند تا تاثیر تولیدکنندگان مواد غذایی را بر کاهش میزان قند ضمن حفظ کیفیت آن در محصولات غذایی بررسی نمایند.
به اعتقاد محققان انتخاب دقیق و به کار بردن جایگزین های قند طبیعی در داخل غذاها می تواند منجر به بهبود دریافت های غذایی و کنترل متابولیسم قند، اضافه وزن و بیماری های مرتبط با رژیم غذایی شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد این امکان وجود دارد که با استفاده از 50 درصد استویا یا اینولین در مافین بدون تاثیر بر خواص بافتی محصول به تنظیم پاسخ قند خون کمک کرد.
منبع:


Effect of sugar replacement with stevianna and inulin on the texture and predictive glycaemic response of muffins. International Journal of Food Science & Technology, 2016
 

نظرات بسته شده است.