تاثیر شیرین کننده های مصنوعی بر اشتها

در حالیکه شیرین کننده های مصنوعی به طور گسترده در مواد غذایی و نوشیدنی های تحت عنوان بدون قند یا رژیمی مورد استفاده قرار می گیرند، نتایج مطالعه ای که در مجله Cell Metabolism به چاپ رسیده نشان می دهد که چگونه این شیرین کننده ها بر مغز اثر می گذارند. در این مطالعه محققان دریافتند ناحیه ای در مغز وجود دارد که محتوای شیرینی و انرژی مواد غذایی را حس می کند. محققان دریافتند با مصرف رژیم غذایی حاوی مقادیر بالای شیرین کننده مصنوعی سوکرالوز حیوانات غذای بیشتری مصرف می کنند. این امر نشان می دهد که شیرین کننده های مصنوعی فرد را گرسنه تر ساخته و سبب مصرف بیشتر غذا می شوند. سوکرالوز 650 بار شیرین تر از قند است. در بررسی هایی که محققان بر روی مگس میوه و موش انجام دادند دریافتند که مصرف رژیم غذایی حاوی مقادیر بالای شیرین کننده مصنوعی سوکرالوز به ترتیب به مدت 5 و 7 روز در مگس میوه و موش سبب افزایش مصرف غذا می شود. محققان دریافتند که شیرین کننده های مصنوعی با تحریک یک شبکه عصبی پیچیده سبب اشتها را  افزایش می دهند.
این یافته ها نشان می دهد که ممکن است مواد غذایی و نوشیدنی های بدون قند بی اثر باشند. شیرین کننده های مصنوعی می توانند درک شیرینی مواد غذایی را در حیوانات تغییر داده و با برهم زدن تعادل بین سطوح شیرینی و انرژی مواد غذایی سبب افزایش مصرف غذا شوند. بنابراین ممکن است به جای کمک به کاهش وزن سبب افزایش خطر ابتلا به چاقی گردند.
منبع:


Sucralose Promotes Food Intake through NPY and a Neuronal Fasting Response. Cell Metabolism, 2016
 

نظرات بسته شده است.