تاثیر سطح ویتامین D بر جراحی های کاهش وزن

ویتامین  Dتعداد زیادی از نقش های مهم را در بدن بازی می کند. از جمله این نقش های متعدد، حفظ سلامتی استخوان، کمک به عملکرد سیستم ایمنی و حمایت از سلامت ریه و قلب  می باشد. مواجهه با نور خورشید در تولید ویتامین  Dضروری است. طبق این نظر افرادی که در مناطق شمالی با آفتاب کمتر زندگی می کنند ممکن است  از کمبود ویتامین D رنج ببرند.
چگونگی مواجهه با نور خورشید از نزدیک، ویتامین  Dو پیامدهای جراحی با هم در ارتباط هستند. در این مطالعه رابطه بین پیامدهای بد بعد از جراحی باریاتریک و سطح ویتامین D در بیماران بستری مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تیم تحقیقاتی در ایالات متحده بین سال های 2010-2001  تعداد 932091  بیمار با میانگین سنی 43  سال را که تحت جراحی باریاتریک قرار گرفته بودند را مورد بررسی قرار دادند.
حدود 150000 نفر از بیماران ایالت های شمالی (جایی که معمولاً نور خورشید کمتر است) نسبت به بیماران ایالت های جنوبی مدت زمان بیشتری در بیمارستان بستری بودند. به گفته محققان از 300000  مورد جراحی در مطالعه که منجر به بستری طولانی شده بود، 71 درصد از همه عوارض بعد از جراحی در ایالت های شمالی بود. بر این اساس عوارض برای بیمارانی که تحت جراحی کاهش وزن قرار می گیرند توسط سطح ویتامین D تحت تاثیر قرار می گیرد. مواجهه با نور خوشید یک عامل کلیدی در تعیین سطوح ویتامینD  است. محققان دریافتند که بیماران جراحی باریاتریک از نواحی که نور خورشید کمتر است،  بیشتر احتمال دارد که عوارض بعد از عمل را تجربه کنند.
طبق نظر محققان، این یافته ها پیشنهاد می دهد که ویتامین  Dممکن است بر پیامدهای بیماران با جراحی باریاتریک اثر بگذارد. اگرچه آن ها هشدار می دهند که قبل از تجویز مکمل ویتامین  Dبرای کاهش عوارض بعد از جراحی این بیماران، تحقیقات بیشتر نیاز است. یک محدودیت این مطالعه این است که محققان اندازه مستقیم وضعیت ویتامین  Dبیماران را از طریق غلظت 25(OH)D سرم ندارند. مطالعات بیشتر باید انجام شود که 25(OH)D را برای تایید این یافته ها اندازه گیری کند. محققان می گویند احتمال دارد که تفاوت های فصلی بتواند با پیامدهای بیماران تداخل داشته باشد. با توجه به اینکه مواجهه با عوامل عفونی در زمستان بیشتر است.  
نکته عملی: محققان دریافتند که بیشترین عوارض بعد از جراحی مانند عفونت، زخم های بهبود نیافته یا تاخیر در بهبود زخم ها در فصل های سرد با آفتاب کمتر اتفاق می افتد. افزایش سریع شیوع چاقی و محبوبیت در حال افزایش جراحی باریاتریک به این معنی است که متخصصین مراقبت سلامتی و جراحان باریاتریک باید غربالگری و اصلاح کمبود ویتامین  Dبیمارانشان را در نظر بگیرند.
منبع:


Obesity Science & Practicet, 2015. 1: 88–96
 

نظرات بسته شده است.