تاثیر رژیم غذایی کم کربوهیدرات برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

همانطور که می دانید رژیم غذایی کم کربوهیدرات نه تنها  اثرات مطلوبی بر قند خون دارد، بلکه در بهبود عملکرد جسمانی، کاهش درد در بدن و سلامت عمومی نیز بسیار مفید است، بر این اساس طبق مطالعه بالینی دو ساله ای که در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2،  صورت گرفته و در مجله Diabetologia  منتشر شده است نیز،  اثرات مثبت رژیم غذایی کم کربوهیدرات بر قند خون و چربی خون در مقایسه با یک رژیم غذایی کم چرب مورد بررسی قرار گرفته است.
61  نفر از افراد تحت مطالعه به طور تصادفی در دو گروه تقسیم شدند. یک گروه رژیم کم کربوهیدرات را رعایت می کردند و گروه دیگر یک رژیم غذایی کم چرب را دنبال نمودند. مشخص شد که در هردو گروه رژیم غذایی،  وزن افراد به همان اندازه کاهش می یابد اما اثرات مثبت بر قند خون افراد در گروه کم کربوهیدرات بهتر بوده است.
در این مطالعه تجزیه و تحلیل اثرات رژیم غذایی کم کربوهیدرات و رژیم غذایی کم چرب بر سلامت افراد با استفاده از پرسشنامه های ویژه ای انجام شد. طبق گفته های بیماران مورد مطالعه، برای هر دو گروه دنبال نمودن رژیم غذایی در جایی دیگر و به دور از  محیط خانه مشکلاتی را به همراه داشته است. در گروهی که رژیم غذایی کم کربوهیدرات داشتند، اجتناب کردن  از خوردن سیب زمینی و ماکارونی برایشان بسیار دشوار بوده است. همچنین لازم به ذکر است که یکی از مزایای رژیم غذایی کم کربوهیدرات نیز این بوده است که بیماران کمتر احساس گرسنگی کرده و طبع شیرینی پسند در آنها کمتر شده است.
در ادامه مطالعه و پس  از گذشت12ماه، بهبود قابل توجهی در عملکرد جسمانی، قند خون و سلامت بدن گروهی که رژیم کم کربوهیدرات را استفاده می کردند دیده شد. اما تنها نتیجه مثبت در گروهی که رژیم کم چرب را رعایت می کردند، کاهش وزن در این گروه بوده است. سلامت روان افراد نیز از جمله مواردی بوده است که در هر دو گروه مشاهده شده  و در طول دوره مطالعه نیز بدون تغییر باقی مانده است.
نکته عملی: نتایج کلی حاصل از این مطالعه بسیار جالب بوده و مبنی بر آن است که یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات می تواند در بهبود بیماری دیابت بسیار مفید واقع گردد، همچنین هیچ گونه عوارض جانبی خاصی بر سلامت روانی افرادی که تحت درمان با رژیم غذایی کم کربوهیدرات بوده اند، گزارش نشده است. بطور کلی با پیوستن به این نوع برنامه درمانی می توانیم شاهد دستاوردهای مفیدی در زمینه بهداشت و سلامت افراد خصوصاً افراد مبتلا به دیابت نوع 2 باشیم.

منبع:

Hans Guldbrand et all “In type 2 diabetes, randomisation to advice to follow a low-carbohydrate diet transiently improves glycaemic control compared with advice to follow a low-fat diet producing a similar weight loss” Diabetologia .. August 2012, Volume 55, Issue 8, pp 2118-2127,
 

نظرات بسته شده است.