تاثیر رژیم غذایی بر کنترل علائم سندرم روده تحریک پذیر

تغییر رژیم غذایی می تواند سبب بهبود زندگی افراد مبتلا به اختلالات روده ای مقاوم به درمان شود. در این راستا نتایج مطالعه ای برای اولین بار نشان داد که پیروی از یک رژیم غذایی کنترل شده سبب بهبود علائم و کیفیت زندگی افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (IBS) می شود. در این مطالعه تاثیر رژیم غذایی با  FODMAPیا فودمپ (الیگو- دی – مونوساکاریدها و پولی یول تخمیرپذیر) کم مورد بررسی قرار گرفت. در این رژیم غذایی بسیاری از ترکیبات شامل گندم، برخی میوه ها و سبزیجات، سیر، پیاز و جایگزین های شکر حذف می شود. در این مطالعه در یک دوره 6 هفته ای متخصصین تغذیه آموزش دیده وضعیت بیش از 90 بیمار مبتلا به IBS را پیگیری کردند. نیمی از افراد از یک رژیم حاوی FODMAP کم و نیم دیگر به عنوان گروه کنترل از رژیم غذایی معمول و کاهش مصرف کافئین و الکل پیروی کردند. بیش از 50 درصد افراد حاضر در گروه FODNAP کم و 20 درصد افراد گروه کنترل بهبود درد شکمی را تجربه کردند. همچنین بهبود در سایر علائم مانند نفخ و اسهال در گروه FODMAP کم نسبت به گروه کنترل بیشتر بود. بعد از 4 هفته نسبتی از بیماران که کیفیت زندگی شان بهبود یافته بود در گروه FODMAP کم نسبت به گروه کنترل به طور قابل توجهی بالاتر بود (61 درصد در مقابل 27 درصد). با این حال، محققان توصیه می کنند که بیماران مبتلا به IBS برای پیروی از یک رژیم غذایی با FODMAP کم با یک متخصص تغذیه مشورت نمایند.
منبع:


 A Low FODMAP Diet Improves Quality of Life, Reduces Activity Impairment, and Improves Sleep Quality in Patients With Irritable Bowel Syndrome and Diarrhea: Results From a U.S. Randomized, Controlled Trial. Gastroenterology, 2016
 

نظرات بسته شده است.