تاثیر دریافت پروبیوتیک بر کاهش وزن و نمایه توده بدنی

اثرات سودمند پروبیوتیک ها بر روی سلامت دستگاه گوارش به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. مکمل های پروبیوتیکی اغلب به ماست اضافه شده و می توانند سبب بهبود سلامت عمومی فرد و نیز بهبود ایمنی شوند. با این حال، شواهد در مورد اثرات سودمند پروبیوتیک ها ناکافی است.
محققان یافته های مربوط به 25 مطالعه تصادفی که بر روی انسان انجام شده بودند را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق اثر مصرف پروبیوتیک بر روی وزن بدن و نمایه توده بدنی (BMI) در بیش از 1900 فرد بالغ سالم مورد ارزیابی قرار گرفت.
محققان دریافتند دریافت پروبیوتیک سبب کاهش BMI و وزن بدن می شود و بیشترین کاهش در BMI در افراد مبتلا به اضافه وزن رخ می دهد. از طرفی مشاهده شد که مصرف بیش از یک نوع پروبیوتیک و دریافت پروبیوتیک به مدت 8 هفته یا بیشتر منجر به کاهش وزن می شود.
آنچه درباره نتایج حاصل از این مطالعه اهمیت دارد آن است که محققان با بررسی یافته های حاصل از 25 مطالعه دریافتند که مصرف پروبیوتیک می تواند منجر به کاهش متوسط وزن بدن و BMI شود.
هرچند کاهش وزن مشاهده شده در این مطالعه اندک بود اما باید توجه داشت که حتی کاهش مختصر وزن می تواند از طریق کاهش خطر بیماری های مرتبط با وزن مانند دیابت نوع 2 و پرفشاری خون مزایای بیشماری برای انسان داشته باشد.
منبع:


Effect of probiotics on body weight and body-mass index: a systematic review and meta-analysis of randomized, controlled trials. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2016
 

نظرات بسته شده است.