تاثیر تغذیه بر رفتارهای اجتماعی کودکان

سوءتغذیه با کاهش توانایی های شناختی در کودکان مرتبط است. با این حال، تاکنون مطالعه ای به بررسی اثر سوءتغذیه بر روی رفتار اجتماعی مثبت نپرداخته بود. نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که تغذیه مناسب در دوران کودکی می تواند تاثیرات مثبتی بر رفتارهای اجتماعی و رشد کودک داشته باشد.
در این مطالعه محققان اطلاعات مربوط به 1795 دختر و پسر 3 ساله را مورد بررسی قرار دادند. آن ها بر روی 4 جنبه سلامت جسمی که با تغذیه مرتبط بود و 4 شاخص رشد اجتماعی تمرکز کردند. فاکتورهای جسمی عبارت بودند از: کم خونی که با سطوح پایین هموگلوبین مشخص  شده و منعکس کننده کمبود آهن بود، کمبود ویتامین های B2 و B3 که با لب های ترک خرده مشخص می شد، کمبود دریافت پروتئین که با موهای ناز و کم پوشت و تغییر رنگ موها مشخص می شد. درصورتیکه کودک یکی از این فاکتورها را نشان می داد محققان او را به عنوان کسی که به اختلالات تغذیه ای مبتلا است، در نظر می گرفتند. تعاملات اجتماعی مورد بررسی نیز عبارت بودند از: دوستی، وسعت کلمه سازی، بازی های اجتماعی فعال و رفتار اکتشافی.
نتایج نشان داد که در کودکان دارای شاخص های سوءتغذیه در مقایسه با کودکان گروه کنترل که وضعیت تغذیه ای مناسبی داشتند اختلال در رفتار اجتماعی وجود دارد. این رابطه حتی بعد از در نظر گرفتن تحصیلات والدین نیز باقی ماند. همچنین مشخص شد کودکانی که تعداد بیشتری از شاخص های سوءتغذیه را داشتند بیشتر به اختلال رفتار اجتماعی مبتلا بودند. این یافته ها نشان می دهد که احتمالاً تغذیه نامناسب به طور منفی بر آن بخش از نواحی مغز که در ایجاد رفتار اجتماعی مثبت نقش دارد، اثر می گذارد.

منبع :


Nutritional status and social behavior in preschool children: the mediating effects of neurocognitive functioning. Maternal and Child Nutrition, 2016
 

نظرات بسته شده است.