تاثیر ترکیبی از عوامل شیوه زندگی بر روی سرطان روده بزرگ

سرطان روده که سرطان کلورکتال نیز نامیده می شود دومین سرطان شایع در مردان و سومین سرطان شایع در میان زنان در سراسر دنیا است. 55% موارد ابتلا به سرطان روده در جوامع توسعه یافته مانند شمال آمریکا و اروپای غربی  رخ می دهد. مطالعات قبلی ارتباط بین فراوانی سرطان و سبک زندگی غربی را شناسایی کردند در حالی که بیشتر مطالعات بر روی رفتارهای جدا از شیوه ی زندگی مانند مصرف گوشت قرمز تمرکز کرده است. اطلاعات اندکی در مورد تاثیر ترکیبی از فاکتورهای شیوه ی زندگی بر روی این سرطان وجود دارد.
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ترکیبی از فاکتورهای شیوه ی زندگی بر روی خطر ابتلا به سرطان روده بود که نتایج آن در اکتبر 2014 در مجله ی BMC Medicine منتشر شد.
در این مطالعه  اطلاعات 347237 زن و مرد از 10 کشور که در مطالعه ی آینده نگر بررسی سرطان و تغذیه ی اروپا شرکت کرده بودند و از شاخص های سبک زندگی سالم استفاده کردند تجزیه و تحلیل شد. در طول 12 سال  پیگیری، 3759 مورد ابتلا به سرطان روده ثبت شد. شاخص های شیوه ی زندگی سالم به این صورت تعریف شده بود: وزن در محدوده ی سلامت، چربی ناحیه ی شکمی کم ، شرکت در فعالیت ورزشی منظم ، عدم استعمال دخانیات و محدودیت در مصرف الکل و رژیم سرشار از سبزیجات و میوه ها ، ماهی ، ماست ، آجیل و دانه ها و غذاهای غنی از فیبر و دارای مقادیر کمی گوشت های قرمز و فرآوری شده. برای هر یک از این 5 رفتار در مطالعه 1 امتیاز در نظر گرفته شد 1 امتیاز در صورت دارا بودن یک فاکتور سالم و صفر امتیاز برای نداشتن آن. این امتیازها جمع می شدند و نمره ی هر شرکت کننده را به وجود می آوردند.
یافته های مطالعه نشان می دهد که با افزایش تعداد رفتارهای مربوط به سبک زندگی سالم خطر ایجاد سرطان روده کاهش می یابد. در مقایسه با افرادی که یکی از رفتارهای مربوط به سبک زندگی سالم را پیگیری کردند، افرادی که ترکیبی از دو ، سه ، چهار و یا هر پنج رفتار را پیگیری کردند به ترتیب خطر ابتلا به سرطان روده در آن ها  13% ، 21%  ، 34% و 37%  کاهش یافت. برآورد جمعیت مطالعه نشان می دهد که تا 22 % از موارد در مردان و 11% از  موارد در زنان می توانند از ابتلا به این بیماری پیشگیری کنند اگر همه ی پنج رفتار مربوط به سبک زندگی سالم را پیگری کنند. این مطالعه همچنین پتانسیل بالای پیشگیری از سرطان روده را در مردان در معرض خطر نسبت به زنان نشان می دهد.
نکته ی عملی : همه ی افراد به ویژه مردان با پیروی از یک سبک زندگی سالم می توانند خطر ابتلا به سرطان روده را تا حدود زیادی کاهش دهند.

منبع:


Krasimira Aleksandrova,"Combined impact of healthy lifestyle factors on colorectal cancer: a large European cohort study", BMC Medicine ,2014
 

نظرات بسته شده است.