تاثیرات مثبت عصاره تمشک سیاه در مبتلایان به سندرم متابولیک

سندرم متابولیک به مجموعه ای از شرایط گفته می شود که عبارتند از فشار خون بالا، افزایش انسولین در خون، چربی اضافی در قسمت شکم و چربی خون بالا. به تازگی یک مطالعه جدید که بر روی مبتلایان به سندرم متابولیک انجام شد نشان داد که عصاره تمشک سیاه می تواند به طور قابل توجهی سختی شریان (شاخص اندازه گیری بیماری قلبی – عروقی) را کاهش دهد. مصرف تمشک سیاه همچنین با افزایش میزان درگردش سلول های پیش ساز اندوتلیال (EPCs) که به ترمیم و بازسازی شریان های آسیب دیده کمک می کند، مرتبط بود.
در این مطالعه کنترل شده تصادفی 2 گروه از بیماران مبتلا به سندرم متابولیک مقایسه شدند. به مدت 12 هفته یک گروه روزانه 750 میلی گرم عصاره تمشک سیاه (26 نفر) و گروه دیگر دارونما (25 نفر) دریافت کردند. سپس محققان در ابتدای مطالعه و 12 هفته بعد از شروع مطالعه شاخص تقویت شریان رادیال (به منظور اندازه گیری سختی شریان)، فشارخون، EPCs در گردش و شاخص های التهابی مختلف را در دو گروه بررسی نمودند.
نتایج این بررسی نشان داد که شاخص تقویت شریان رادیال به طور قابل توجهی در گروه دریافت کننده عصاره تمشک سیاه نسبت به گروه دارونما کاهش یافت. بعد از 12 هفته در گروه دریافت کننده عصاره تمشک سیاه نسبت به گروه دارونما عوامل التهابی (اینترلوکین-6 و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا) به میزان بیشتری کاهش و میزان آدیپونکتین به میزان بیشتری افزایش یافته بود.
به طور کلی نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف عصاره تمشک سیاه می تواند سبب کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی در افراد مبتلا به سندرم متابولیک شود.


Journal of Medicinal Food. 2016, 19(4): 346-352
 

نظرات بسته شده است.