بیماری پارکینسون از معده شروع می شود

یافته های حاصل از یک مطالعه اپیدمیولوژیکی جدید در دانشگاه Aarhus نشان داد که بیماری پارکینسون از معده آغاز می شود. این مطالعه یکی از پژوهش گسترده در این زمینه است. بیماری پارکیسنون یکی بیماری تحلیل برنده عصبی است و شیوع آن در حال افزایش است. با وجود این هنوز دلیل بروز این بیماری برای محققین روشن نیست. به تازگی محققین داانشگاه Aarhus  و بیمارستان Aarhus قدم مهمی را در مسیر شناخت علت بروز این بیماری برداشتند. یافته های حاصل از این مطالعه جدید نشان داد که بیماری پارکینسون ممکن است از دستگاه معدی روده ای شروع و از طریق عصب واگ به مغز منتقل شود. محققین در این مطالعه 15000 بیماری که به دلیل ابتلا به زخم معده، عصب واگ در آن ها غیرفعال شده بود را بررسی کردند. این روش در سال های 1970 تا 1995 یک روش رایج برای درمان زخم معده بود. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان بروز بیماری پارکینسون در بیمارانی که عصب واگ در آن ها به طور کامل غیرفعال شده بود در طول مدت 20 سال به کمتر از 50 درصد کاهش یافت در حالی که شیوع این بیماری در افرادی که عصب واگ آن ها به طور کامل غیرفعال نشده بود، تغییری نکرد. بسیاری از بیماران مبتل به پارکینسون پیش از ابتلا به این بیماری از علایم معدی روده ای رنج می بردند. ارتباط بین پارکینسون و عصب واگ در مطالعات حیوانی مشاهده شده بود با وجود این پژوهش حاضر اولین مطالعه انسانی در این زمینه است. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Annals of Neurology منتشر شد.

منبع:


Elisabeth Svensson, et al.  Vagotomy and subsequent risk of Parkinson's disease. Annals of Neurology, 2015
 

نظرات بسته شده است.