بیماری قلبی و عروقی : ژن ها با استرس فعال می شوند

نتایج یک مطالعه ی جدید در زمینه ی ژنتیک نشان داد که احتمال افزایش وزن و ابتلا به دیابت و بیماری های قلبی در برخی از افراد که مستعد پرخاشگری، اضطراب و افسردگی هستند، به واسطه ی استرس های مزمن افزایش می یابد. مدارک نشان می دهند که حدود 13 درصد افراد استعداد ژنتیکی برای ابتلا به بیماری قلبی دارند که می تواند از طریق استرس های مزمن بروز کند. لذا مداخلات رژیمی، فعالیت ورزشی و مدیریت استرس در آن ها اهمیت ویژه ای دارد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله دکتر Elizabeth Hauser؛ " استعداد ژنتیکی، استرس های روانی و عوامل سوخت و سازی در ترکیب با یکدیگر می توانند خطر بروز بیماری های قلبی و عروقی را افزایش دهند." محققین در این مطالعه ژنوم 6000 فرد شرکت کننده در مطالعه ی MESA  را ارزیابی کردند. هدف مطالعه MESA که از سال 2000 شروع شده بود ارزیابی دلایل اولیه ابتلا به بیماری قلبی و عروقی از قبیل ژنتیک یک فرد، خصوصیات فیزیکی از قبیل دور باسن، نمایه توده بدنی، میزان کلسترول، میزان قند خون و فشار خون بود. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که یک ارتباط قوی بین میزان استرس، چاقی مرکزی و نیز محیط دور باسن وجود دارد. محققین پیشنهاد کردند که استرس مزمن می تواند اثر مداخلات سالم مثل رژیم غذایی و فعالیت ورزشی را کاهش دهد. مقاله ی مرتبط با این مطالعه در  European  Journal of Human Geneticsمنتشر شد. 
 
منبع:
Elizabeth R Hauser, et al. Gene by stress genome-wide interaction analysis and path analysis identify EBF1 as a cardiovascular and metabolic risk gene. European Journal of Human Genetics, 2014.
 

نظرات بسته شده است.