بیماری قلبی و عروقی: افراد با وزن طبیعی نیز ممکن است در خطر باشند

افزایش چربی رابطه مستقیم با افزایش احتمال خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی دارد. با وجود این، روشن نیست که آیا افزایش وزن در محدوده طبیعی نمایه توده بدنی (24/9-5/18) نیز می تواند بر پروفایل متابولیکی افراد با وزن طبیعی اثر گذار باشد. محققین در مطالعه ای که به سرپرستی دکتر  Peter Wurtz انجام شد، اثر افزایش وزن نوجوانان در محدوده طبیعی را بر پروفایل سوخت و سازی آن ها در ابتدای دوره جوانی ارزیابی کردند. چاقی یا افزایش چربی بدنی به یک معضل بهداشتی تبدیل شده است. افراد دارای نمایه توده بدنی طبیعی در مقایسه با افرادی که نمایه توده بدنی بالایی دارند بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی، دیابت و سکته قرار دارند. دکتر Wurtz و همکارانش در این مطالعه با استفاده از روش تصادفی سازی مندلین اثرات افزایش وزن در بین 12664نوجوان و جوان با وزن طبیعی را بر عومل خطر قلبی – سوخت و سازی ( 82 مولکول که در یک زمان در خون اندازه گیری می شوند)  ارزیابی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که چاقی و افزایش توده چربی بدنی نه تنها رابطه معکوسی با کلسترول و قند خون دارد، بلکه به روش های گوناگون موجب بسیاری از ناهنجاری های سوخت و سازی می گردد. محققین در بررسی 1488 فرد جوان در طی 6 سال دریافتند که پروفایل خطر قلبی- سوخت و سازی هر فردی مسئول تغییرات وزن وی در طول زمان است. نتایج این مطالعه در مجله PLOS Medicine منتشرشد.

منبع:


Peter Würtz, et al. Metabolic Signatures of Adiposity in Young Adults: Mendelian Randomization Analysis and Effects of Weight Change. PLoS Medicine, 2014.
 

نظرات بسته شده است.