بهبود مقادیر کلسترول با کاهش وزن

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشکده پزشکی San Diego در دانشگاه کالیفرنیا نشان داد که برنامه های کاهش وزنی که چربی های سالم مثل روغن زیتون در رژیم غذایی مدیترانه ای یا یک رژیم غذایی با چربی کم و کربوهیدرات زیاد را فراهم می کنند، اثرات مشابهی بر کاهش وزن دارند. به طور ویژه، پژوهشگران گزارش کردند که یک الگوی غذایی حاوی مقادیر زیاد گردو، که حاوی چربی های اشباع با چند پیوند دوگانه می باشد تأثیر معناداری بر مقادیر لیپید زنان به ویژه افراد با مقاومت به انسولین دارد. در ایالات متحده، 28درصد بزرگسالان بالای 40 سال از داروهای کاهنده چربی خون استفاده می کنند. تغییرات الگوی غذایی که شامل بهبود کاهش وزن و نیز مصرف چربی های اشباع می شود با کاهش مقادیر کلسترول بد همراه است. با وجود این، همواره این سؤال وجود دارد: مصرف کنندگان باید با جایگزین کردن مصرف چربی با کربوهیدرات و یا چربی های غیراشباع- کدام یک؟ این تغییرات را ایجاد کنند؟ پژوهشگران در این مطالعه اثرات رژیم های غذایی غنی از اسیدهای چرب با یک و چند پیوند دوگانه را بر مقادیر کلسترول بد و خوب خون مقایسه کردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Cheryl Rock ؛ "بسیاری از رژیم های غذایی خوردن چربی های سالم را با تأکید بر روغن های زیتون و کانولا توصیه می کنند. یافته های ما در این مطالعه نشان داد که افزایش مصرف چربی های سالم موجب کاهش مقادیر کلسترول بد و خوب-هردو- می شود." یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Journal of the American Heart Association منتشر شد.

منبع:


Cheryl L. Rock, et al.  Effects of Diet Composition and Insulin Resistance Status on Plasma Lipid Levels in a Weight Loss Intervention in Women. Journal of the American Heart Association, 2016
 

نظرات بسته شده است.