بسیاری از مبتلایان به میگرن کمبود ویتامین دارند.

مشخص شده است که درصد بالایی از کودکان، نوجوانان و جوانان مبتلا به میگرن دارای کمبود خفیف ویتامین D، ریبوفلاوین (ویتامین B2) و کوآنزیم کیوتن Q10 (یک ترکیب شبه ویتامین که در تمام سلول های بدن یافت شده و به منظور رشد و ترمیم سلول به تولید انرژی کمک می کند) هستند.
به تازگی محققان مطالعه ای را بر روی مبتلایان به میگرن انجام دادند. در این مطالعه اطلاعات مربوط به سطوح خونی ویتامین D، ریبوفلاوین، کوآنزیم Q10 و فولات بیماران به دست آمد.
محققان دریافتند در ابتدای مطالعه در دختران و زنان جوان نسبت به پسران و مردان جوان احتمال کمبود کوآنزیم Q10 بیشتر بود. همچنین احتمال کمبود ویتامین D در پسران و مردان جوان بیشتر بود. احتمال کمبود کوآنزیم Q10 و ریبوفلاوین در افراد مبتلا به میگرن مزمن نسبت به مبتلایان به میگرن دوره ای بیشتر بود.
بسیاری از این بیماران داروهای پیشگیری از میگرن دریافت می کردند و در صورت پایین بودن سطوح ویتامین، برای آن ها مکمل تجویز شد. اما از آنجائیکه تعداد کمی از بیماران فقط ویتامین دریافت کردند محققان قادر به تعیین اثربخشی ویتامین در جلوگیری از میگرن نبودند.
مطالعات گذشته نشان داده اند که برخی ویتامین ها و کمبودهای ویتامینی ممکن است در روند بیماری میگرن مهم باشند. برخی مطالعات از ویتامین ها برای جلوگیری از میگرن استفاده کرده اند اما نتایج به دست آمده متناقض بوده است. انجام مطالعات بیشتر مورد نیاز است تا مشخص شود که آیا مکمل ویتامین در افراد مبتلا به میگرن سودمند است یا خیر و نیز مشخص شود که آیا بیماران مبتلا به کمبود خفیف از دریافت مکمل سود خواهند برد یا خیر.
منبع:


Hagler, et al. 58th Annual Scientific Meeting of the American Headache Society in San Diego, 2016
 

نظرات بسته شده است.