بروکلی موجب کاهش کلسترول خون می شود

نتایج یک مطالعه جدید در انستیتوی غذای انگلیس نشان داد که افزودن نوع غنی شده بروکلی به رژیم غذایی می تواند مقادیر کلسترول خون را تا 6 درصد کاهش دهد. این نوع غنی شده بروکلی نسبت به نوع معمولی آن حاوی مقادیر 2 تا 3 برابر بیشتر یک ترکیب طبیعی به نام گلوکورافانین می باشد. این نوع بروکلی در حال حاضر بانام Beneforte در سوپرمارکت های انگلیس موجود است. محققین در این مطالعه 130 آزمودنی را به صورت داوطلبانه انتخاب کردند. آزمودنی ها در کنار رژیم غذایی معمول 400 گرم بروکلی غنی از گلوکورافانین دریافت می کردند. نمونه خونی قبل و پس از پژوهش از آزمودنی ها گرفته شد. پس از 12 هفته، محققین مشاهده کردند که مقادیر LDL کلسترول خون آزمودنی ها به طور معناداری ( 6 درصد) کاهش یافته است. افزایش LDL کلسترول یکی از عوامل خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی است. گلوکورافانین در تنظیم سوخت و ساز سلولی به بدن کمک می کند. میتوکندری،  مرکز تنفس سلولی بدن، قند و چربی را به انرژی تبدیل می کند.  با وجود این، اگر این اندامک ها به درستی عمل نکنند یا اگر در اثر دریافت چربی و قند زیاد دچار بیش کاری شوند، یکی از پاسخ های بدن افزایش مقادیر LDL کلسترول است. گلوکورافانین در بدن تبدیل به سولفورافان می شود، که  با عمل بر روی ژن های ویژه ای موجب فعال سازی دفاع بدن در مقابل این شرایط می شود، در واقع این ماده با تنظیم مجدد سوخت و ساز موجب کاهش تولید LDL کلسترول می گردد. یافته های این مطالعه در مجله Molecular Nutrition and Food Research منتشر شد.

منبع:


Charlotte N. et al. Diet rich in high glucoraphanin broccoli reduces plasma LDL cholesterol: Evidence from randomised controlled trials. Molecular Nutrition & Food Research, 2015
 

نظرات بسته شده است.