برای کاهش وزن، دویدن موثرتر از پیاده روی

نتایج یک بررسی جدید نشان داده است برای کاهش وزن  و هم چنین حفظ وزن کاهش یافته،  دویدن از قدم زدن موثرتر است.
پژوهشگران در کالیفرنیا به مقایسه دو گروه از افراد که برای کاهش وزن تلاش می کردند پرداختند، در این مطالعه بیش از 32 هزار دونده و 15 هزار فرد بزرگسالان با نمایه توده بدنی 28 (دارای اضافه وزن) که پیاده روی می کردند، شرکت داشتند. تغییرات نمایه توده بدنی این افراد ارزیابی شد. شرکت کننده ها قد و وزن خود را برای مدت 5 سال گزارش می کردند. هم چنین اطلاعات در مورد سایز دور کمر و فعالیت آنها شامل میزان پیاده رو ی یا دو، دفعات و سرعت  جمع آوری می شد.
در شروع دونده ها نمایه توده بدنی پایینتری داشتند. مردان با میانگین  BMI 24 و زنان 22، در حالیکه میانگین BMI افراد دارای پیاده روی در مردان 27 و در زنان 25 بود. بعد از 6 سال پیگیری، هردو گروه کاهش وزن داشتند،  اما مردان و زنان  دونده بهتر نتیجه گرفتند. هم چنین دویدن به مدت زمان کمتر نتیجه مشابه را داشت. نتایج نشان داد گروه دونده نسبت به گروه دارای پیاده روی 90% کاهش وزن بیشتری داشتند.
سرپرست پژوهشگران این مطالعه اعلام کرد، در پیشگیری از بازگشت وزن کاهش یافته نیز، دویدن بسیار موثرتر از پیاده روی است. البته این پژوهشگران تاکید کردند فعالیت بدنی به تنهایی راه موثری نبوده و باید با رژیم غذایی مناسب همراه شود. علت اثر بهتر دویدن متلبولیکی است.

منبع:

Paul T. Williams,et al,April 2013, Medicine & Science in Sports & Exercise

نظرات بسته شده است.