بد خوابی در نوجوانی، بیماری های قلبی در بزرگسالی

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید بد خوابی در نوجوانان آنان را در معرض خطر بروز بیماری های قلبی در بزرگسالی قرار میدهد.
بد خوابی به معنای چندین بار بیدار شدن از خواب در طول شب، زود بیدار شدن، به سختی به خواب رفتن، بیقراری و کابوس دیدن می باشد و به عوامل مختلفی از جمله مصرف زیاد غذاهای سرخ شده، نوشیدنی های غیرالکلی، نوشیدنی های شیرین شده و کافئین دار، فعالیت بدنی کم و ساعات طولانی تماشای تلویزیون و کار با کامپیوتر وابسته است.
پژوهشگران کانادایی عادات بیش از 4100 نوجوان را برای تعیین  رابطه احتمالی بین اختلالات خواب و شاخص‌های خطر بیماری‌های قلبی و عروقی مانند سطوح بالای کلسترول، فشار خون و شاخص توده بدنی بالا مورد بررسی قرار دادند. این نوجوانان به طور میانگین 9/7 ساعت در طول شب های هفته و 4/9 ساعت در آخر هفته می خوابیدند. تقریبا 20% از آنها بد خوابی در طول هفته و 10% بد خوابی در آخر هفته را گزارش کردند. 6% از نوجوانان بیان کردند که برای خواب راحت از دارو استفاده می کنند.
بر اساس نتایج این مطالعه بالاترین امتیازات بدخوابی با سطح کلسترول بالا، فشار خون بالا، نمایه توده بدنی بالا و سایز دور کمر بیشتر که همگی از عوامل خطر بیماری قلبی هستند، در ارتباط بود.
پژوهشگران این مطالعه تاکید کردند، تلاش برای بهبود کیفیت خواب در نوجوانی و کودکی می تواند روش بسیار موثری برای پیشگیری از بیماری های قلبی در زندگی آینده آنها باشد.

منبع:

Indra Narang et al “Sleep disturbance and cardiovascular risk in adolescents” CMAJ (Canadian Medical Association Journal), 2012

نظرات بسته شده است.